Đến Sau Một Người

Đến Sau Một Người

Lời bài hát Đến Sau Một Người

Đóng góp bởi

Khi em gặp anh
Tình cờ nơi góc quán quen
Chợt ánh mắt ấy khiến em ngẩn ngơ
Nụ cười duyên trên môi
Xuyến xao tâm hồn em
Phải chăng tiếng yêu vừa đến
Ôm bao mộng mơ
Tìm lại nơi góc quán quen
Thầm mong anh cũng sẽ quay lại đây
Chợt nhìn anh bên ai
Ấm êm trong vòng tay
Biết em đến sau một người
Lặng im để nước mắt
Ướt đẫm đôi hàng mi
Nhìn anh đắm say
Đem môi hôn trao cho ai rồi
Lòng nhẹ nghe cơn đau
Mà tại sao em đây hờn trách anh
Lặng im để nước mắt
Ướt đẫm đôi hàng mi
Chỉ riêng mỗi em
Yêu anh đơn phương, yêu âm thầm
Giờ người đang bên ai
Nào người ơi đâu hay trời giá băng
Ở tim em
Khi em gặp anh
Tình cờ nơi góc quán quen
Chợt ánh mắt ấy khiến em ngẩn ngơ
Nụ cười duyên trên môi
Xuyến xao tâm hồn em
Phải chăng tiếng yêu vừa đến
Ôm bao mộng mơ
Tìm lại nơi góc quán quen
Thầm mong anh cũng sẽ quay lại đây
Chợt nhìn anh bên ai
Ấm êm trong vòng tay
Biết em đến sau một người
Lặng im để nước mắt
Ướt đẫm đôi hàng mi
Nhìn anh đắm say
Đem môi hôn trao cho ai rồi
Lòng nhẹ nghe cơn đau
Mà tại sao em đây hờn trách anh
Lặng im để nước mắt
Ướt đẫm đôi hàng mi
Chỉ riêng mỗi em
Yêu anh đơn phương, yêu âm thầm
Giờ người đang bên ai
Nào người ơi đâu hay trời giá băng
Ở tim em
Lặng im để nước mắt rơi
Cho em niềm đau
Lòng nhẹ nghe cơn đau
Mà tại sao em hờn ghen
Lặng im để nước mắt
Ướt đẫm đôi hàng mi
Chỉ riêng mỗi em
Yêu anh đơn phương, yêu âm thầm
Giờ người đang bên ai
Nào người ơi đâu hay trời giá băng
Ở tim em
Giờ người đang bên ai
Nào người ơi đâu hay trời giá băng
Ở tim em