Đêm Xuân

Đêm Xuân

Lời bài hát Đêm Xuân

Đóng góp bởi

Ðêm qua say tiếng đàn Ðôi chim uyên tới giường Chim báo tin Xuân đã về trong giấc mộng Em yêu câu hát buồn Lả lướt trong màn trăng Yêu trời thanh vắng đón đưa em tới chàng Hồn em chùm đêm tối Tình em còn chơi vơi Lòng em yêu rồi xin đừng nhạt phai Ðừng nhạt phai. Chưa quen nhau lúc đầu Em nghe theo tiếng sầu Ôi khúc ca nuôi mối tình muôn sắc mầu Em phôi pha lúc này Vì lúc trăng về đây vắng đàn đêm ấy Ðã ru trái tim này Hồn em tìm nương náu Tình em chờ thương đau Lòng em chưa tàn, xin đừng phụ nhau Ðừng phụ nhau.