Đêm Tàn Bến Ngự

Đêm Tàn Bến Ngự

Lời bài hát Đêm Tàn Bến Ngự

Đóng góp bởi

Ai về bến Ngự
Cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng non nước
Hương Bình
Có những ngày xanh
Lưu luyến bao tình
Vương mối tơ mành!
Hàng cây soi bóng nước Hương
Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương
Lưu luyến thay
Phút say hương dịu buồn
Nhưng thoảng nghe khúc ca
Nam Bình sầu than!
Như nức nở khóc duyên bẽ bàng!
Thấp thoáng trăng mờ
Ai than ai thở đời
Vui chi trong sương gió
Ai nhớ thương ai!
Đây lúc đêm tàn
Tình đã lạt phai
Thuyền ơi đưa ta tới đâu ?
Tìm trăng, trăng khuất đã lâu
Sương xuống trên bến cô liêu
Thêm sầu
Bèo nước
Gió mây đêm ngắn tình dài
Có ai nhớ, ai nơi giang đầu
Ai về bến Ngự
Cho ta nhắn cùng
Bến xưa
Non nước Hương Bình
Những phút tàn canh
Vương vấn bao tình
Ai rứt sao đành
Thuyền mơ trong khúc Nam Ai
Đàn khuya trên sông ngân dài
Ai luyến ai tiếc
Khúc ca Tần Hoài
Ôi! vẳng nghe tiếng ai
âm thầm trầm ngân
Như nhắn nhủ
Mối duyên thờ ơ
Sông nước lững lờ
Ai mong ai chờ đời
Vui chi trong sương gió
Đây phút cô đơn
Ai oán cung đàn
Sầu vọng trần gian
Thuyền ơi, đưa ta tới đâu!
Hồn thơ vương vấn canh thâu
Thương tiếc chi
Phút bên nhau thêm sầu
Bao kiếp giang hồ
Ly biệt thường tình
Có ai nhớ
Ai nơi Hương Bình