Đêm Tâm Sự

Đêm Tâm Sự

Lời bài hát Đêm Tâm Sự

Đóng góp bởi

Mình gặp nhau như lúc
Mới quen ban đầu
Cớ sao.. anh ngập ngừng
Nhà tôi đơn côi
Mời anh ở lại
Kể chuyện tha phương
Chưa lần... phai....
Nhớ... thương....
Mang tâm sự ...
Từ thuở....
Thiếu đôi tay mềm
Biết nơi nao mà.. tìm
Nhiều đêm cô đơn
Tựa song cửa nhỏ
Nhìn ngoài mưa tuôn
Sao nghe lạnh vào.... hồn....
Mấy năm cách biệt
Chỉ vui đêm này
Chưa vơi tâm tình
Của hai chúng mình
Một lần trong đời
Anh nói yêu tôi
Tiếng ngọt trên đầu môi
Này bạn thân nay hỡi ...
Nếu mai đi rồi
Nhớ mang theo nụ.. cười
Còn tôi đêm mơ
Còn tôi đợi chờ
Thì dù xa xôi
Tôi vẫn là của người....
Mấy năm cách biệt
Chỉ vui đêm này
Chưa vơi tâm tình
Của hai chúng mình
Một lần trong đời
Anh nói yêu tôi
Tiếng ngọt trên đầu.. môi
Này bạn thân nay hỡi ...
Nếu mai đi rồi
Nhớ mang theo nụ.. cười
Còn tôi đêm mơ
Còn tôi đợi chờ
Thì dù xa xôi
Tôi vẫn là của người..
Còn tôi đêm mơ
Còn tôi đợi chờ
Thì dù xa xôi
Tôi vẫn là.....
Của.. người.....