Lời bài hát Đêm Noel

Đóng góp bởi

Đêm nay Noel về
Hồn ơi lắng tai nghe.
Đàn muôn cung réo rắt
Dồn dập tiếng chuông vàng.
Đêm nay Noel về
Hồn ơi ngước lên xem.
Ngàn sao đêm lấp lánh.
Rộn ràng khắp thiên cung.
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu
Cung nhạc an hòa.
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu
Lời thơ kính mến.
Ôi đêm đông linh thiêng
Chúa Trời làm người đất trời giao hòa.
Ôi đêm đông linh thiêng
Chúa Trời làm người, vì một lòng yêu
Đêm nay Noel về
Trần gian hãy vui lên.
Hợp câu ca tiếng hát
Hợp lòng với Thiên Triều.
Đêm nay Noel về
Người ơi hãy vui lên.
Bình an cho nhân thế.
Người người Chúa yêu thương .
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu
Cung nhạc an hòa.
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu
Lời thơ kính mến.
Ôi đêm đông linh thiêng
Chúa Trời làm người đất trời giao hòa.
Ôi đêm đông linh thiêng
Chúa Trời làm người, vì một lòng yêu
Đêm nay Noel về
Này ai chốn u mê.
Nào mau mau cất bước
Tìm về ánh huy hoàng.
Đêm nay Noel về
Này ai vẫn mong chờ.
Nào mau mau cất bước.
Tìm về chốn Belem.
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu
Cung nhạc an hòa.
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu
Lời thơ kính mến.
Ôi đêm đông linh thiêng
Chúa Trời làm người đất trời giao hòa.
Ôi đêm đông linh thiêng
Chúa Trời làm người
Vì một lòng yêu
Ôi đêm đông linh thiêng
Chúa Trời làm người
Vì một lòng yêu