Đêm Nhớ Về Anh

Đêm Nhớ Về Anh

Lời bài hát Đêm Nhớ Về Anh

Đóng góp bởi

Thao thức năm canh
Em nhớ về anh
Nhớ lần đầu tiên
Hai đứa chung đường
Anh nhường em
Qua lối nhỏ
Anh ngỏ đôi
Lời làm quen
Em hai má
Hồng lên thẹn thùng
Năm tháng yêu đương
Thương quá là thương
Mỗi lần cầm tay
Anh hứa chung tình
Nên mình cho nhau tất cả
Ai ngờ giờ lại chia xa
Em sao xoá
Được thời gian qua
Thời gian qua
Chúng ta bước đi
Chung đường yêu
Mấy đông qua
Biết bao nhiêu buồn vui
Ai xui duyên tình
Mình mang dang dở
Héo tàn giấc mơ
Lỡ thương anh nhiều
Nên thấy lòng quạnh hiu
Thao thức bao đêm
Thương nhớ về tìm
Nhớ lời đầu môi
Anh hứa hôm nào
Cho dù mai đây núi lở
Sông cạn đá mòn
Chẳng phai
Sao anh nỡ
Đem lòng đổi thay
Năm tháng yêu đương
Thương quá là thương
Mỗi lần cầm tay
Anh hứa chung tình
Nên mình cho nhau tất cả
Ai ngờ giờ lại chia xa
Em sao xoá
Được thời gian qua
Thời gian qua
Chúng ta bước đi
Chung đường yêu
Mấy đông qua
Biết bao nhiêu buồn vui
Ai xui duyên tình
Mình mang dang dở
Héo tàn giấc mơ
Lỡ thương anh nhiều
Nên thấy lòng quạnh hiu
Thao thức bao đêm
Thương nhớ về tìm
Nhớ lời đầu môi
Anh hứa hôm nào
Cho dù mai đây núi lở
Sông cạn đá mòn
Chẳng phai
Sao anh nỡ
Đem lòng đổi thay
Cho dù mai đây núi lở
Sông cạn đá mòn
Chẳng phai
Sao anh nỡ
Đem lòng đổi thay