Đêm Nhớ Người Tình

Đêm Nhớ Người Tình

Lời bài hát Đêm Nhớ Người Tình

Đóng góp bởi

Đêm đã khuya rồi
Em chẳng ngủ anh ....
Ơi....
Thao thức một mình
Nằm mà nghe thương... anh
Thương rồi
Em chỉ khóc một mình
Sao trời xanh
Khéo sắp chi điều
Yêu nhau phải
Chịu cay đắng.
Chưa có đêm nào
Anh buồn bằng...
Đêm nay
Trăn trở canh dài
Lạnh lùng anh cô đơn
Ban chiều khi
Tiễn... bước em về
Anh nhìn trong khóe mắt
Em sầu
Mà lòng nghe nặng ....
Niềm đau.
Anh ơi
Biết chăng....
Yêu anh em chấp nhận
Cho dù mình còn trắng tay
Em ơi
Chớ quên ...
Yêu nhau xin chớ phụ
Tình đừng mau đổi thay lòng
Không biết bây giờ
Anh làm gì... anh ơi?
Anh chấp tay cầu
Trời đừng chia đôi ta
Anh đừng lo nghĩ nữa
Thêm sầu
Bao lời mong ước
Thưở ban đầu
Chờ ngày đôi mình hợp hôn
Chưa có đêm nào
Em buồn bằng...
Đêm nay
Trăn trở canh dài
Lạnh lùng em cô... đơn
Ban chiều khi
Tiễn... bước em về
Anh nhìn trong khóe mắt
Em sầu
Mà lòng nghe nặng ....
Niềm đau.
Anh ơi
Biết chăng....
Yêu anh em chấp nhận
Cho dù mình còn trắng tay
Em ơi
Chớ quên ...
Yêu nhau xin chớ phụ
Tình đừng mau đổi thay lòng
Không biết bây giờ
Anh làm gì... anh ơi?
Anh chấp tay cầu
Trời đừng chia đôi ta
Anh đừng lo nghĩ nữa
Thêm sầu
Bao lời mong ước
Thưở ban đầu
Chờ ngày đôi mình hợp hôn
Em đừng lo nghĩ nữa
Thêm sầu
Bao lời mong ước
Thưở ban đầu
Chờ ngày ...
Đôi mình hợp hôn