Đêm Nghe Tiếng Mưa

Đêm Nghe Tiếng Mưa

Lời bài hát Đêm Nghe Tiếng Mưa

Đóng góp bởi

Người hỡi
Nhớ anh biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
Dường như mưa cũng
Nhớ thương đến ai vô cùng
Nhiều lúc
Ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm
Yêu anh và yêu anh mãi
Dẫu nay đã xa cuối trời
Tim em càng thêm thao thức
Mỗi khi thấy mưa lại rơi
Mong cho thời gian qua nhanh
Sớm mai thấy anh quay về
Ta xây lại bao thương nhớ
Mãi mãi sẽ không lìa xa
Người hỡi
Nhớ anh biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
Dường như mưa cũng
Nhớ thương đến ai vô cùng
Nhiều lúc
Ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm
Yêu anh và yêu anh mãi
Dẫu nay đã xa cuối trời
Tim em càng thêm thao thức
Mỗi khi thấy mưa lại rơi
Mong cho thời gian qua nhanh
Sớm mai thấy anh quay về
Ta xây lại bao thương nhớ
Mãi mãi sẽ không lìa xa
Người hỡi
Nhớ anh biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
Dường như mưa cũng
Nhớ thương đến ai vô cùng
Nhiều lúc
Ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm
Yêu anh và yêu anh mãi
Dẫu nay đã xa cuối trời
Tim em càng thêm thao thức
Mỗi khi thấy mưa lại rơi
Mong cho thời gian qua nhanh
Sớm mai thấy anh quay về
Ta xây lại bao thương nhớ
Mãi mãi sẽ không lìa xa