Đêm Nghe Tiếng Mưa

Đêm Nghe Tiếng Mưa

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đêm Nghe Tiếng Mưa

Đóng góp bởi

Người hỡi
Nhớ anh
Biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi
Từng đêm
Dường như mưa cũng
Nhớ thương đến ai
Vô cùng
Nhiều lúc
Ngỡ như
Đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ
Ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa
Từng đêm
Yêu anh
Và yêu anh mãi
Dẫu nay
Đã xa cuối trời
Tim em
Càng thêm thao thức
Mỗi khi
Thấy mưa lại rơi
Mong cho
Thời gian qua nhanh
Sớm mai
Thấy anh quay về
Ta xây
Lại bao thương nhớ
Mãi mãi
Sẽ không lìa xa
Người hỡi
Nhớ anh
Biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi
Từng đêm
Dường như mưa cũng
Nhớ thương đến ai
Vô cùng
Nhiều lúc
Ngỡ như
Đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ
Ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa
Từng đêm
Yêu anh
Và yêu anh mãi
Dẫu nay
Đã xa cuối trời
Tim em
Càng thêm thao thức
Mỗi khi
Thấy mưa lại rơi
Mong cho
Thời gian qua nhanh
Sớm mai
Thấy anh quay về
Ta xây
Lại bao thương nhớ
Mãi mãi
Sẽ không lìa xa
Người hỡi
Nhớ anh
Biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi
Từng đêm
Dường như mưa cũng
Nhớ thương đến ai
Vô cùng
Nhiều lúc
Ngỡ như
Đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ
Ngày xưa
Vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa
Từng đêm
Yêu anh
Và yêu anh mãi
Dẫu nay
Đã xa cuối trời
Tim em
Càng thêm thao thức
Mỗi khi
Thấy mưa lại rơi
Mong cho
Thời gian qua nhanh
Sớm mai
Thấy anh quay về
Ta xây
Lại bao thương nhớ
Mãi mãi
Sẽ không lìa xa
Yêu anh
Và yêu anh mãi
Dẫu nay
Đã xa cuối trời
Tim em
Càng thêm thao thức
Mỗi khi
Thấy mưa lại rơi
Mong cho
Thời gian qua nhanh
Sớm mai
Thấy anh quay về
Ta xây
Lại bao thương nhớ
Mãi mãi
Sẽ không lìa xa
Sẽ không lìa xa