Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Lời bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đóng góp bởi

Đêm nay nghe tiếng mưa
Con ngồi đây nhớ mẹ
Ở quê nhà
Mẹ bây giờ có nhớ con không?
Tuổi mười hai con phải xa gia đình
Côi cút thân một mình
Nơi xứ lạ người xa
Đêm nay nghe nghe tiếng mưa
Lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ
No đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai
Nước mắt con tuôn trào
Ôi nhớ mẹ làm sao
Mẹ ơi! mẹ ơi!
Con mong sao năm tháng xưa quay về
Để được ngồi bên
Mái ấm của tình thương
Để được nghe câu hát mẹ ru con
Trong mái tranh lạnh lùng
Nhưng thắm đượm tình thương
Qua bao năm tháng trôi
Đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã hai màu
Vì dãi nắng dầm sương
Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương
Nước mắt con tuôn trào
Ôi nhớ mẹ làm sao
Đêm nay nghe nghe tiếng mưa
Lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ
No đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai
Nước mắt con tuôn trào
Ôi nhớ mẹ làm sao
Mẹ ơi! mẹ ơi!
Con mong sao năm tháng xưa quay về
Để được ngồi bên
Mái ấm của tình thương
Để được nghe câu hát mẹ ru con
Trong mái tranh lạnh lùng
Nhưng thắm đượm tình thương
Qua bao năm tháng trôi
Đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã hai màu
Vì dãi nắng dầm sương
Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương
Nước mắt con tuôn trào
Ôi nhớ mẹ làm sao
Nước mắt con tuôn trào
Ôi nhớ mẹ làm sao