Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đóng góp bởi

Đêm nay nghe tiếng mưa
Con ngồi đây nhớ mẹ
Ở quê nhà, mẹ bây giờ
Biết sống ra sao
Tuổi 12 con phải xa gia đình
Côi cút thân 1 mình
Nơi xứ lạ người xa
Đêm nay nghe tiếng mưa
Lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ
No đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai
Nước mắt con tuôn trào
ôi nhớ mẹ làm sao
Mẹ ơi, mẹ ơi
Con mong sao năm tháng xưa
Quay về để được ngồi
Bên mái ấm của tình thương
để được nghe câu hát mẹ ru con
Trong mái tranh lạnh lùng
Nhưng thấm đượm tình thương
Hò ơi
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẽo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời
Qua bao năm tháng trôi
đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã 2 màu
Vì dãi nắng dầm sương
Rồi từng đêm mưa rơi
Thêm nhớ thương
Nước mắt con tuôn trào
ôi nhớ mẹ làm sao
Đêm nay nghe tiếng mưa
Lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ
No đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai
Nước mắt con tuông trào
ôi nhớ mẹ làm sao
Mẹ ơi, mẹ ơi
Con mong sao năm tháng xưa
Quay về để được ngồi
Bên mái ấm của tình thương
để được nghe câu hát mẹ ru con
Trong mái tranh lạnh lùng
Nhưng thấm đượm tình thương
Qua bao năm tháng trôi
đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã 2 màu
Vì dãi nắng dầm sương
Rồi từng đêm mưa rơi
Thêm nhớ thương
Nước mắt con tuôn trào
ôi nhớ mẹ làm sao
Nước mắt con tuôn trào
ôi nhớ mẹ làm sao