Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đóng góp bởi

Đêm nay nghe tiếng mưa
Con ngồi đây nhớ mẹ
Ở quê nhà
Mẹ bây giờ có nhớ con không
Tuổi mười hai con
Phải xa gia đình
Côi cút thân một mình
Nơi xứ lạ người xa
Đêm nay nghe tiếng mưa
Lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ
No đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu
Biết đến ngày mai
Nước mắt con tuông trào
Ôi nhớ mẹ làm sao
Mẹ ơi Mẹ ơi
Con mong sao
Năm tháng xưa quay về
Để được ngồi bên mái ấm
Của tình thương
Để được nghe câu hát mẹ ru con
Bên mái tranh lạnh lùng
Nhưng thấm đượm tình thương
Qua bao năm tháng trôi
Đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã hai màu
Vì dãi nắng dầm sương
Rồi từng đêm mưa rơi
Thêm nhớ thương
Nước mắt con tuông trào
Ôi nhớ mẹ làm sao
Đêm nay nghe tiếng mưa
Lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ
No đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu
Biết đến ngày mai
Nước mắt con tuông trào
Ôi nhớ mẹ làm sao
Mẹ ơi Mẹ ơi
Con mong sao
Năm tháng xưa quay về
Để được ngồi bên mái ấm
Của tình thương
Để được nghe câu hát mẹ ru con
Bên mái tranh lạnh lùng
Nhưng thấm đượm tình thương
Qua bao năm tháng trôi
Đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã hai màu
Vì dãi nắng dầm sương
Rồi từng đêm mưa rơi
Thêm nhớ thương
Nước mắt con tuông trào
Ôi nhớ mẹ làm sao
Nước mắt con tuông trào
Ôi nhớ mẹ làm sao