Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Lời bài hát Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Đóng góp bởi

Đêm nay nghe tiếng mưa
Con ngồi đây nhớ mẹ
Ở quê nhà, mẹ bây giờ có nhớ con không
Tuổi mười hai con phải xa gia đình
Côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa
Đêm nay nghe nghe tiếng mưa
Lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ, no đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai
Nước mắt con tuôn trào
ôi nhớ mẹ làm sao
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con mong sao
Năm tháng xưa quay về
Để được ngồi bên mái ấm của tình thương
Để được nghe câu hát mẹ ru con
Bên mái tranh lạnh lùng
Nhưng thắm đượm tình thương
Qua bao năm tháng trôi
đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã hai màu vì dãi nắng dầm sương
Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương
Nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao
Đêm nay nghe nghe tiếng mưa
Lòng con sao nức nở
Tủi thân con khờ, no đói biết nhờ ai
Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai
Nước mắt con tuôn trào
ôi nhớ mẹ làm sao
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con mong sao
Năm tháng xưa quay về
Để được ngồi bên mái ấm của tình thương
Để được nghe câu hát mẹ ru con
Bên mái tranh lạnh lùng
Nhưng thắm đượm tình thương
Qua bao năm tháng trôi
đời bao nhiêu biến đổi
Tóc mẹ đã hai màu vì dãi nắng dầm sương
Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương
Nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao