Đêm Cuối Tình Yêu

Đêm Cuối Tình Yêu

Lời bài hát Đêm Cuối Tình Yêu

Đóng góp bởi

Chỉ còn một đêm nay
Là ngày mai cách xa nhau rồi
Em về bên duyên mới
Anh về chiếc bóng đơn côi
Đường yêu ta không chung lối
Nên đường đời mỗi đứa một nơi
Biết là lòng buồn đau
Nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu
Em về làm dâu nơi đó
Có vui gì bên kẻ không yêu
Thời gian chung đôi thương mến
Quên sao được mối tình đầu tiên
Em ơi
Nhớ mãi không rời
Nhớ mãi trong đời
Bóng hình anh khắc vào tim
Đêm đêm gối nhỏ bên chồng
Gối nhỏ lệ lòng em nhớ người em yêu
Bao nhiêu biển hẹn non thề
Nay còn đâu nữa
Em theo chồng về nơi xứ xa
Duyên ta đã lỡ nhịp cầu
Tan vỡ mộng đầu
Để tình chìm trong bể dâu
Biết là lòng buồn đau
Nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu
Em về làm dâu nơi đó
Có vui gì bên kẻ không yêu
Thời gian chung đôi thương mến
Quên sao được mối tình đầu tiên
Em ơi
Nhớ mãi không rời
Nhớ mãi trong đời
Bóng hình anh khắc vào tim
Đêm đêm gối nhỏ bên chồng
Gối nhỏ nghe lòng em nhớ người em yêu
Bao nhiêu biển hẹn non thề
Nay còn đâu nữa
Em theo chồng về nơi xứ xa
Riêng ta đã lỡ nhịp cầu
Tan vỡ mộng đầu
Để tình chìm trong bể dâu
Để giờ mình mang đớn đau
Để đời mình xa cách nhau