Lời bài hát Đêm Chia Ly

Đóng góp bởi

Đêm chia ly
Người đi kẻ ở
Biết mai xa rồi
Em còn nhớ anh không
Hay là phố đông
Lắm cô má đỏ môi hồng
Anh đổi thay lòng
Mà quên em nơi bến sông
Cho dù cách xa
Lòng anh luôn vẫn chung tình
Yêu chỉ một mình
Một mình em đó người ơi
Mai mình đôi nơi
Sợ khi xa mặt cách lòng
Lỡ anh quên hẹn thề
Để em thương nhớ mênh mông
Không anh không quên
Câu ước hẹn buổi ban đầu
Hai đứa chung nhịp cầu
Dù trời đổ mưa ngâu
Dù đời lắm bể dâu
Xa cách bao lâu
Ta vẫn đợi vẫn chờ
Chờ đến bao giờ
Anh trở về quê hương
Là ngày uyên ương
Kết đầy hoa trước ngỏ
Có anh chung tình
Đón nàng về dinh
Mình bên nhau
Suốt đời anh nhé
Thương bỏ mong chờ
Những ngày dài
Mình xa cách nhau
Cho dù cách xa
Lòng anh luôn vẫn chung tình
Yêu chỉ một mình
Một mình em đó người ơi
Mai mình đôi nơi
Sợ khi xa mặt cách lòng
Lỡ anh quên hẹn thề
Để em thương nhớ mênh mông
Không anh không quên
Câu ước hẹn buổi ban đầu
Hai đứa chung nhịp cầu
Dù trời đổ mưa ngâu
Dù đời lắm bể dâu
Xa cách bao lâu
Ta vẫn đợi vẫn chờ
Chờ đến bao giờ
Anh trở về quê hương
Là ngày uyên ương
Kết đầy hoa trước ngỏ
Có anh chung tình
Đón nàng về dinh
Mình bên nhau
Suốt đời anh nhé
Thương bỏ mong chờ
Những ngày dài
Mình xa cách nhau
Mình bên nhau
Suốt đời anh nhé
Thương bỏ mong chờ
Những ngày dài
Mình xa cách nhau