Đêm Buồn Phòng Trọ

Đêm Buồn Phòng Trọ

Lời bài hát Đêm Buồn Phòng Trọ

Đóng góp bởi

Phòng trọ đêm nay sao vắng tênh ,
người đã ra đi nỡ sao đành
quên những ngày chung chăn sẻ gối
quên những ngày ta về chung lối
bao tiếng cười luôn nở trên môi
ngày nào cơm canh dưa muối có nhau
người nói yêu tôi yêu mãi muôn đời
nay chỉ còn mình tôi đêm vắng
ôm nỗi sầu với nhiều cay đắng
duyên tình tôi chua xót bẻ bàng
ai xuôi duyên kiến bao năm ,
tan như bong bóng xà phòng ,
em quên tôi em bước theo người
để rồi chiếc bóng phòng không ,
tim đau nhó́i llòng ai còn về người ơi
Phòng trọ đêm nay ta uống cho say
quên đời dối gian
quên kẻ bạc tình
ta với mình ta nâng chén đắng
ta với mình đêm dài quạnh vắng
nâng chén tiêu sầu sao lòng còn vương
ai xuôi duyên kiến bao năm ,
tan như bong bóng xà phòng ,
em quên tôi em bước theo người
để rồi chiếc bóng phòng không ,
tim đau nhó́i llòng ai còn về người ơi
Phòng trọ đêm nay ta uống cho say
quên đời dối gian
quên kẻ bạc tình
ta với mình ta nâng chén đắng
ta với mình đêm dài quạnh vắng v
nâng chén tiêu sầu sao lòng còn vương
ta với mình ta nâng chén đắng
ta với mình đêm dài quạnh vắng
nâng chén tiêu sầu sao cạn sầu hơn