Để Trả Lời Một Câu Hỏi

Để Trả Lời Một Câu Hỏi

Lời bài hát Để Trả Lời Một Câu Hỏi

Đóng góp bởi

Một nửa ba năm
Anh yêu tình áo giày quân nhân
Đường xuôi quân ghé lại đôi lần
Bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi
Người yêu bé bỏng hay mơ
Anh vắng nhà hoài em có nhớ
Trả lời anh yêu
Không gian còn bước thời gian đi
Một ngàn đem nhớ nhiều mơ nhiều
Mưa khuya giăng tơ
Gió khuya hững hờ
Đèn hiu hắt ngọn tương tư
Đôi lúc buồn vì anh vắng nhà
Tình ước lòng trai
Anh hiên ngang đối diện mặt trời
Chân qua chốn nào
Thương chất lên cao
Đã yêu lính trẻ ngày về ai tiếc gì
Từ bàn tay tiên nắn nót
Từng nét gửi cho anh
Để anh vui bước đường quân hành
Môi em đang xinh
Mắt em vấn tình màu xanh vẽ nổi
Đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình
Tình ước lòng trai
Anh hiên ngang đối diện mặt trời
Chân qua chốn nào
Thương chất lên cao
Đã yêu lính trẻ ngày về ai tiếc gì
Từ bàn tay tiên nắn nót
Từng nét gửi cho anh
Để anh vui bước đường quân hành
Môi em đang xinh
Mắt em vấn tình màu xanh vẽ nổi
Đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình
Ghi dấu ngày đầu ta biết tình