Để Cho Em Ra Đi

Để Cho Em Ra Đi

Lời bài hát Để Cho Em Ra Đi

Đóng góp bởi

Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời gian dối
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về
Dù lòng chua xót
Nhưng vẫn để em rời xa
Đi tìm đam mê
Với những giấc mơ chóng tàn
Còn bao say đắm
Chưa trao hết mối tình ta
Nhưng vẫn cho em
Bay xa kiếm cơn vui
Để cho em biết
Những dối gian trong cuộc đời
Để cho em
Hiểu rõ con người
Để cho em thấy
Bao đắng cay trên dòng đời
Để rồi em biết rằng
Anh yêu em
Yêu rất nhiều
Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời gian dối
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về
Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời gian dối
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về
Dù lòng chua xót
Nhưng vẫn để em rời xa
Đi tìm đam mê
Với những giấc mơ chóng tàn
Còn bao say đắm
Chưa trao hết mối tình ta
Nhưng vẫn cho em
Bay xa kiếm cơn vui
Để cho em biết
Những dối gian trong cuộc đời
Để cho em
Hiểu rõ con người
Để cho em thấy
Bao đắng cay trên dòng đời
Để rồi em biết rằng
Anh yêu em
Yêu rất nhiều
Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời gian dối
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về
Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời gian dối
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về
Anh luôn nơi đây
Đợi một ngày
không xa tương lai
Em sẽ nhận ra
Đâu là tình yêu
Anh luôn nơi đây
Đợi chờ bằng
Con tim bao dung
Chờ ngày em
Quay bước về đây
Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời gian dối
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về
Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời gian dối
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về
Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời dối gian
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về
Cho em ra đi
Chạm vào cuộc sống
Vốn tăm tối
Để em tự hiểu
Đời gian dối
Cho em ra đi
Chạm vào lòng thác
Lũ hung dữ
Để em tự tìm
Thấy đường về