Dây Đủng Đỉnh Buồn Remix

Dây Đủng Đỉnh Buồn Remix

Lời bài hát Dây Đủng Đỉnh Buồn Remix

Đóng góp bởi

Em đi theo chồng
Xa thôn làng cách biệt dòng sông
Em đi theo chồng
Anh nơi này mỏi mòn đợi trông
Như dây đủng đỉnh
Nuôi trái tình bao tháng ngày qua
Tình đã trọn xanh
Rồi người nỡ đem đi hái cho đành
Ai xuôi chỉ mình
Ôm nỗi buồn cho người ta vui
Ai xuôi chỉ mình
Xây duyên tình giờ đây lẻ loi
Nhìn con nước chảy
Theo con thuyền lạc bến đời nhau
Lời ước hẹn xưa
Giờ thì cũng xa xa cuối chân trời
Đau thương thui thủi đêm trường
Gió lạnh từng đêm lẻ bóng đơn côi
Buồn miên man thầm trách cho đời
Lơ lửng chi rồi bỏ bạn mình ên
Yêu thương xin trả cho người
Nuốt lệ nhìn theo đám cưới người ta
Để bên đây đủng đỉnh u buồn
Sao mang ân tình trao tặng người ta
Em đi theo chồng
Xa thôn làng cách biệt dòng sông
Em đi theo chồng
Anh nơi này mỏi mòn đợi trông
Như dây đủng đỉnh
Nuôi trái tình bao tháng ngày qua
Tình đã trọn xanh
Rồi người nỡ đem đi hái cho đành
Ai xuôi chỉ mình
Ôm nỗi buồn cho người ta vui
Ai xuôi chỉ mình
Xây duyên tình giờ đây lẻ loi
Nhìn con nước chảy
Theo con thuyền lạc bến đời nhau
Lời ước hẹn xưa
Giờ thì cũng xa xa cuối chân trời
Đau thương thui thủi đêm trường
Gió lạnh từng đêm lẻ bóng đơn côi
Buồn miên man thầm trách cho đời
Lơ lửng chi rồi bỏ bạn mình ên
Yêu thương xin trả cho người
Nuốt lệ nhìn theo đám cưới người ta
Để bên đây đủng đỉnh u buồn
Sao mang ân tình trao tặng người ta
Đau thương thui thủi đêm trường
Gió lạnh từng đêm lẻ bóng đơn côi
Buồn miên man thầm trách cho đời
Lơ lửng chi rồi bỏ bạn mình ên
Yêu thương xin trả cho người
Nuốt lệ nhìn theo đám cưới người ta
Để bên đây đủng đỉnh u buồn
Sao mang ân tình trao tặng người ta