Dậy Đi Thôi

Dậy Đi Thôi

Lời bài hát Dậy Đi Thôi

Đóng góp bởi

Dậy đi thôi
Nào dậy đi thôi
Chim hót vang khi thấy ông mặt trời
Dậy ra sân em tập, em chơi
Cùng với chim em hát, em cười
Mẹ mua cho em bàn chải xinh
Như các anh em đánh răng một mình
Mẹ khen em bé mà vệ sinh
Thật đáng yêu răng ai trắng tinh
Dậy đi thôi
Nào dậy đi thôi
Chim hót vang khi thấy ông mặt trời
Dậy ra sân em tập, em chơi
Cùng với chim em hát, em cười
Mẹ mua cho em bàn chải xinh
Như các anh em đánh răng một mình
Mẹ khen em bé mà vệ sinh
Thật đáng yêu răng ai trắng tinh
Dậy đi thôi
Nào dậy đi thôi
Chim hót vang khi thấy ông mặt trời
Dậy ra sân em tập, em chơi
Cùng với chim em hát, em cười
Mẹ mua cho em bàn chải xinh
Như các anh em đánh răng một mình
Mẹ khen em bé mà vệ sinh
Thật đáng yêu răng ai trắng tinh