Đâu Phải Bởi Mùa Thu

Đâu Phải Bởi Mùa Thu

Lời bài hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu

Đóng góp bởi

Em ru gì
Lời ru cho đá núi
Đá núi tật nguyền
Vết sẹo thời gian
Em ru gì
Lời ru cho biển khơi
Biển khơi
Biết bao giờ ngừng lại
Em ru gì
Lời ru cho anh
Một đời đam mê
Một đời giông tố
Em ru gì cho ta
Qua bao ngày phôi pha
Câu hát ngân lên
Bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru
Thôi đừng ray rứt
Lá trút rơi nhiều
Đâu phải bởi mùa thu
Em ru gì
Lời ru bao tiếc nuối
Tiếc nuối một đời
Ước vọng tàn phai
Em ru gì
Lời ru cho ngày mai
Thời gian có
Bao giờ trở lại
Em ru gì
Lời ru cho anh
Một đời đam mê
Một đời giông tố
Em ru gì cho ta
Qua bao ngày phôi pha
Câu hát ngân lên
Bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru
Thôi đừng ray rứt
Lá trút rơi nhiều
Đâu phải bởi mùa thu
Em ru gì
Lời ru cho anh
Một đời đam mê
Một đời giông tố
Em ru gì cho ta
Qua bao ngày phôi pha
Câu hát ngân lên
Bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru
Thôi đừng ray rứt
Lá trút rơi nhiều
Đâu phải bởi mùa thu
Thôi đừng hát ru
Thôi đừng ray rứt
Lá trút rơi nhiều
Đâu phải
Bởi mùa thu