Đau Một Lần Rồi Thôi (Remix)

Đau Một Lần Rồi Thôi (Remix)

Lời bài hát Đau Một Lần Rồi Thôi (Remix)

Đóng góp bởi

Dẫu biết cuộc đời
hợp tan có ai ngờ
Và chuyện tình yêu
là do duyên số
Đã không nợ duyên
ắt xa lìa nhau
Cớ sao lòng này vẫn đau
Dẫu biết trên đời thường
không giống như mộng
Và lòng người luôn
thường hay thay đổi
Mà sao ta vẫn yêu
vẫn tin vào anh
Để giờ
người vội đổi thay
Thà rằng anh nói một câu
không còn yêu
như lúc đầu
Rồi anh cứ bước cùng ai
Chuyện tình đôi ta
nay chìm trong xót xa
khi tình anh
không còn dành riêng em
Còn hơn
anh cứ lặng thinh
Khi lòng tin xưa uá màu
Tình yêu có nghĩa gì đâu
Vì một khi yêu
ai lại không khổ đau
Nhưng thà đau
đau một lần rồi thôi
Còn hơn cứ đau một đời.
Dẫu biết cuộc đời
hợp tan có ai ngờ
Và chuyện tình yêu
là do duyên số
Đã không nợ duyên
ắt xa lìa nhau
Cớ sao lòng này vẫn đau
Dẫu biết trên đời thường
không giống như mộng
Và lòng người luôn
thường hay thay đổi
Mà sao ta vẫn yêu
vẫn tin vào anh
để giờ
người vội đổi thay
Thà rằng anh nói một câu
không còn yêu
như lúc đầu
Rồi anh cứ bước cùng ai
Chuyện tình đôi ta
nay chìm trong xót xa
Khi tình anh
không còn dành riêng em
Còn hơn
anh cứ lặng thinh
Khi lòng tin xưa uá màu
Tình yêu có nghiã gì đâu
Vì một khi yêu
ai lại không khổ đau
Nhưng thà đau
đau một lần rồi thôi
Còn hơn cứ đau một ....