Dấu Chân Kỷ Niệm

Dấu Chân Kỷ Niệm

Lời bài hát Dấu Chân Kỷ Niệm

Đóng góp bởi

Chuyện tình đôi mươi
Chan chứa
Không bao giờ vơi
Như dòng suối tình êm... ái
Có anh và em
Còn ai còn ai nữa
Đã yêu nhau
Trong cuộc... đời
Chuyện mình từ
Một chiều dừng chân trú mưa
Ta bên nhau
Nhìn công viên lá đổ
Tuy chưa quen
Mà sao tình như đã
Dẫu ngoài còn... e....
Trời làm mưa tuôn
Nên khiến xui anh gặp em
Cho mình
Kết lời hẹn.... ước
Cớ sao trời cho
Tình yêu rồi ngăn cách
Mấy ai
Không rơi lệ... sầu
Tình vừa nồng
Thì vừa được tin xót thương
Em ra đi
Về bên kia cõi đời
Xe tang lăn
Buồn trong lòng phố vắng...
Khóc anh âm thầm...
Ôi!....
Em... về đâu?
Vùi lấp
Mối... duyên đầu
Anh ơi còn đâu?
Tuổi xuân
Mình đang chớm
Nay em về đâu?
Về thế.. giới xa nào?
Cho... đời hiu hắt
Như nghĩa.. trang.....
Một mình lê bước
Anh đến công viên ngày xưa
Nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em
Tựa theo ngàn cơn gió
Oán than khóc duyên ban đầu
Này là vườn kỷ niệm
Ngày ta mới quen
Đây công viên
Chiều xưa thêu mối tình
Nay không em
Vườn hoang buồn xơ xác
Nghĩa trang lạnh lùng
Ôi!....
Em... về đâu?
Vùi lấp
Mối... duyên đầu
Anh ơi còn đâu?
Tuổi xuân
Mình đang chớm
Nay em về đâu?
Về thế.. giới xa nào?
Cho... đời hiu hắt
Như nghĩa.. trang.....
Một mình lê bước
Anh đến công viên ngày xưa
Nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em
Tựa theo ngàn cơn gió
Oán than khóc duyên ban đầu
Này là vườn kỷ niệm
Ngày ta mới quen
Đây công viên
Chiều xưa thêu mối tình
Nay không em
Vườn hoang buồn xơ xác
Nghĩa trang lạnh lùng
Này là vườn kỷ niệm
Ngày ta mới quen
Đây công viên
Chiều xưa thêu mối tình
Nay không em
Vườn hoang buồn xơ xác
Nghĩa trang lạnh lùng