Lời bài hát Dấu Chấm Hết

Đóng góp bởi

Có khúc mắc anh
Không sao hiểu được,
Vì đâu ? em đã lìa xa,
Dấu chấm hết em
Cho anh hôm nay
Để lòng anh ngột ngạt ...
Yêu thật lòng khó lắm
Chứ đâu phải yêu
Không cần ngày mai,
Sao nhẫn tâm
Buông lời cay đắng,
Thật không em ?
Thật không em ?
Phải không em ?
Cố nhắm mắt nhưng
Không sao ngủ được,
Vì em ngay trước mặt anh ,
Với lấy bóng...
Nhưng đêm đen bao vây,
Để rồi em khuất xa ...
Yêu một người khó lắm,
Đến khi tình yêu
Không còn cứu rỗi,
Giọt nước rơi làm tràn đầy ly ...
Anh xin em hãy hiểu cho,
Vì cuộc tình này
Không như mong đợi,
Thôi vì anh ! hãy vì nhau !
Thắp lên tia hy vọng,
Dù nhỏ nhoi...
Anh xin em hãy hiểu cho ...
Con đường là do em chọn,
Đã bước qua, không
Quay lại được đâu...
Có khúc mắc anh
Không sao hiểu được,
Vì đâu ? em đã lìa xa,
Dấu chấm hết em
Cho anh hôm nay
Để lòng anh ngột ngạt ...
Yêu thật lòng khó lắm
Chứ đâu phải yêu
Không cần ngày mai,
Sao nhẫn tâm
Buông lời cay đắng,
Thật không em ?
Thật không em ?
Phải không em ?
Cố nhắm mắt nhưng
Không sao ngủ được,
Vì em ngay trước mặt anh ,
Với lấy bóng...
Nhưng đêm đen bao vây,
Để rồi em khuất xa ...
Yêu một người khó lắm,
Đến khi tình yêu
Không còn cứu rỗi,
Giọt nước rơi làm tràn đầy ly ...
Anh xin em hãy hiểu cho,
Vì cuộc tình này
Không như mong đợi,
Thôi vì anh ! hãy vì nhau !
Thắp lên tia hy vọng,
Dù nhỏ nhoi...
Anh xin em hãy hiểu cho ...
Con đường là do em chọn,
Đã bước qua, không
Quay lại được đâu...
Anh xin em hãy hiểu cho,
Vì cuộc tình này
Không như mong đợi,
Thôi vì anh ! hãy vì nhau !
Thắp lên tia hy vọng,
Dù nhỏ nhoi...
Anh xin em hãy hiểu cho ...
Con đường là do em chọn,
Đã bước qua, không
Quay lại được đâu...