Dấu Ấn Tình Yêu

Dấu Ấn Tình Yêu

Lời bài hát Dấu Ấn Tình Yêu

Đóng góp bởi

Chúa ghi vào hồn con
Dấu ấn của Ngài
Chúa đi vào đời con
êm ái tuyệt vời
Mấy cung đàn tơ
Tấu lên trìu mến
Khúc ca cuộc đời con
Thơm ngát hương trời
Hồng ân Chúa
Tràn trề tháng năm
Tay con nhỏ bé
Đón sao cho vừa
Hồng ân Chúa
Vô biên vô tận
Tim con nhỏ bé
Nhưng hãy còn vơi
Ôi ân huệ tình yêu
Cao quý khôn lường
Chúa dắt dìu con
Đi qua tháng năm trường
Sớt chia buồn vui
ủi an phù giúp
Dẫu con là tôi tớ
Tay trắng khôn cùng
Xin cho đời con như
Cây sáo của Ngài
Chúa gieo vào giai khúc
Thanh khiết muôn đời
Chúa cho đầy vơi
Mát tươi cuộc sống
Khi tay Ngài âu yếm
Ngây ngất tâm hồn
Hồng ân Chúa
Tràn trề tháng năm
Tay con nhỏ bé
Đón sao cho vừa
Hồng ân Chúa
Vô biên vô tận
Tim con nhỏ bé
Nhưng hãy còn vơi
Hồng ân Chúa
Tràn trề tháng năm
Tay con nhỏ bé
Đón sao cho vừa
Hồng ân Chúa
Vô biên vô tận
Tim con nhỏ bé
Nhưng hãy còn vơi
Hồng ân Chúa
Tràn trề tháng năm
Tay con nhỏ bé
Đón sao cho vừa
Hồng ân Chúa
Vô biên vô tận
Tim con nhỏ bé
Nhưng hãy còn vơi
Tim con nhỏ bé
Nhưng hãy còn vơi