Đạo Làm Con

Đạo Làm Con

Lời bài hát Đạo Làm Con

Đóng góp bởi

Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Khi đấng sinh thành
Sinh ta ra đời
Cảm ơn ông trời
Cho ta kiếp người
Phải sống thế nào
Để Cha đừng buồn
Phải sống thế nào
Để Mẹ được vui
Tình Cha bao la
Như núi cao ngang trời
Tình Mẹ rộng lớn
Như biển cả mênh mông
Chỉ mong cho ta
Lớn khôn nên người
Chỉ mong nhìn thấy
Nụ cười của ta
Dù Cha ra sao
Vẫn luôn là đấng sinh thành
Dù Mẹ làm sao
Vẫn luôn mang nặng đẻ đau
Chỉ một giây thôi
Nhắm mắt quên cuộc đời
Hãy nghĩ suy lại
Những việc làm của ta
Chỉ một giây thôi
Nhắm mắt quên tất cả
Nghĩ tới Cha Mẹ
Vẫn đang đong đầy yêu thương
Chỉ một giây thôi
Nhắm mắt quên cuộc đời
Hãy nghĩ suy lại
Ta tìm mẹ nơi đâu
Chỉ một giây thôi
Nghĩ tới cha một lần
Dấu vết chân chim
Vẫn đang từng ngày mong ta
Khi đấng sinh thành
Sinh ta ra đời
Cảm ơn ông trời
Cho ta kiếp người
Phải sống thế nào
Để Cha đừng buồn
Phải sống thế nào
Để Mẹ được vui
Tình Cha bao la
Như núi cao ngang trời
Tình Mẹ rộng lớn
Như biển cả mênh mông
Chỉ mong cho ta
Lớn khôn nên người
Chỉ mong nhìn thấy
Nụ cười của ta
Dù Cha ra sao
Vẫn luôn là đấng sinh thành
Dù Mẹ làm sao
Vẫn luôn mang nặng đẻ đau
Chỉ một giây thôi
Nhắm mắt quên cuộc đời
Hãy nghĩ suy lại
Những việc làm của ta
Chỉ một giây thôi
Nhắm mắt quên tất cả
Nghĩ tới Cha Mẹ
Vẫn đang đong đầy yêu thương
Chỉ một giây thôi
Nhắm mắt quên cuộc đời
Hãy nghĩ suy lại
Ta tìm mẹ nơi đâu
Chỉ một giây thôi
Nghĩ tới cha một lần
Dấu vết chân chim
Vẫn đang từng ngày mong ta
Chỉ một giây thôi
Nhắm mắt quên cuộc đời
Hãy nghĩ suy lại
Ta tìm mẹ nơi đâu
Chỉ một giây thôi
Nghĩ tới cha một lần
Dấu vết chân chim
Vẫn đang từng ngày mong ta
Chỉ một giây thôi
Nhắm mắt quên cuộc đời
Hãy nghĩ suy lại
Ta tìm mẹ nơi đâu
Chỉ một giây thôi
Nghĩ tới cha một lần
Dấu vết chân chim
Vẫn đang từng ngày mong ta
Chỉ một giây thôi
Nghĩ tới cha một lần
Dấu vết chân chim
Vẫn đang từng ngày mong ta