Dao Hai Lưỡi

Dao Hai Lưỡi

Lời bài hát Dao Hai Lưỡi

Đóng góp bởi

Ngày đó tôi yêu em
Con tim mang dối lừa
Cũng bởi tôi nghĩ rằng
Yêu làm chi để rồi khổ đau
Hờ hững mang cho em
Niềm đau và nước mắt
Tôi lấy đó làm vui
Để hảnh diện khoe với người ta
Ngày tháng cũng trôi qua
Tôi quen biết một nàng
Cô ấy quá dịu dàng
Tôi đã yêu bằng cả trái tim
Rồi bỗng tôi hay ra
Em cũng yêu tôi bằng gian đối
Dao hai lưởi tình yêu
Đã đâm vào trái tim tội tình
Cũng bởi vì tôi gian dối
Cũng bởi vì tôi cả thôi
Biết còn trách ai giờ đây
Trái tim tôi chỉ tự trách tôi
Đã đùa giỡn với tình yêu
Đã hờ hững với chân tình
Bụng làm dạ chịu mà thôi
Ai cảm thông cho kẻ dối gian
Thật lòng tôi đâu nào muốn
Kết cuộc là như thế đâu
Chẳng thà ta cứ thật tâm
Để mai sau người sẽ thật lòng
Muộn màng tôi đã nhận ra
Con tim chỉ chứa một người
Hỡi người đàn ông xin nhớ
Đừng dẫm lên vết xe đổ đời tôi
Ngày đó tôi yêu em
Con tim mang dối lừa
Cũng bởi tôi nghĩ rằng
Yêu làm chi để rồi khổ đau
Hờ hững mang cho em
Niềm đau và nước mắt
Tôi lấy đó làm vui
Để hảnh diện khoe với người ta
Ngày tháng cũng trôi qua
Tôi quen biết một nàng
Cô ấy quá dịu dàng
Tôi đã yêu bằng cả trái tim
Rồi bỗng tôi hay ra
Em cũng yêu tôi bằng gian đối
Dao hai lưởi tình yêu
Đã đâm vào trái tim tội tình
Cũng bởi vì tôi gian dối
Cũng bởi vì tôi cả thôi
Biết còn trách ai giờ đây
Trái tim tôi chỉ tự trách tôi
Đã đùa giỡn với tình yêu
Đã hờ hững với chân tình
Bụng làm dạ chịu mà thôi
Ai cảm thông cho kẻ dối gian
Thật lòng tôi đâu nào muốn
Kết cuộc là như thế đâu
Chẳng thà ta cứ thật tâm
Để mai sau người sẽ thật lòng
Muộn màng tôi đã nhận ra
Con tim chỉ chứa một người
Hỡi người đàn ông xin nhớ
Đừng dẫm lên vết xe đổ đời tôi
Cũng bởi vì tôi gian dối
Cũng bởi vì tôi cả thôi
Biết còn trách ai giờ đây
Trái tim tôi chỉ tự trách tôi
Đã đùa giỡn với tình yêu
Đã hờ hững với chân tình
Bụng làm dạ chịu mà thôi
Ai cảm thông cho kẻ dối gian
Thật lòng tôi đâu nào muốn
Kết cuộc là như thế đâu
Chẳng thà ta cứ thật tâm
Để mai sau người sẽ thật lòng
Muộn màng tôi đã nhận ra
Con tim chỉ chứa một người
Hỡi người đàn ông xin nhớ
Đừng dẫm lên vết xe đổ đời tôi
Muộn màng tôi đã nhận ra
Con tim chỉ chứa một người
Hỡi người đàn ông xin nhớ
Đừng dẫm lên vết xe đổ đời tôi