Đành Quên Sao Em

Đành Quên Sao Em

Lời bài hát Đành Quên Sao Em

Đóng góp bởi

Ngày xưa đó ta yêu nhau
Biết bao nhiêu hạnh phúc
Với bao nhiêu hẹn thề ta đã trao
Chẳng lẽ chỉ là dĩ vãng
Em có nhớ anh ước mơ
Sẽ cùng với em
Đi hết con đường yêu
Hãy nhớ đến những ngày xưa
Có nhau trong chiều mưa
Đắm say bao nụ hôn ta hạnh phúc
Tháng năm ta bên nhau
Với bao nhiêu ước vọng
Mà giờ này lẽ nào em đã quên
Thà em nói ra một lời
Rằng em đã không còn yêu
Để anh không phải
Khổ đau thêm người ơi
Chẳng lẽ giờ người quên hết
Bao đắm say hôm nào
Mà bên anh em cứ mơ về ai
Vì anh không có thấy em
Không còn cảm giác khi bên anh
Hay vì sao
Em hãy nói đừng lặng im
Nói ra thì hai chúng ta
Sẽ hiểu nhau nhiều hơn
Vì trong tim anh đây
Vẫn còn yêu em
Nên không muốn phải xa em
Ngày xưa đó ta yêu nhau
Biết bao nhiêu hạnh phúc
Với bao nhiêu hẹn thề ta đã trao
Chẳng lẽ chỉ là dĩ vãng
Em có nhớ anh ước mơ
Sẽ cùng với em
Đi hết con đường yêu
Hãy nhớ đến những ngày xưa
Có nhau trong chiều mưa
Đắm say bao nụ hôn ta hạnh phúc
Tháng năm ta bên nhau
Với bao nhiêu ước vọng
Mà giờ này lẽ nào em đã quên
Thà em nói ra một lời
Rằng em đã không còn yêu
Để anh không phải
Khổ đau thêm người ơi
Chẳng lẽ giờ người quên hết
Bao đắm say hôm nào
Mà bên anh em cứ mơ về ai
Vì anh không có thấy em
Không còn cảm giác khi bên anh
Hay vì sao
Em hãy nói đừng lặng im
Nói ra thì hai chúng ta
Sẽ hiểu nhau nhiều hơn
Vì trong tim anh đây
Vẫn còn yêu em
Nên không muốn phải xa em
Thà em nói ra một lời
Rằng em đã không còn yêu
Để anh không phải
Khổ đau thêm người ơi
Chẳng lẽ giờ người quên hết
Bao đắm say hôm nào
Mà bên anh em cứ mơ về ai
Vì anh không có thấy em
Không còn cảm giác khi bên anh
Hay vì sao
Em hãy nói đừng lặng im
Nói ra thì hai chúng ta
Sẽ hiểu nhau nhiều hơn
Vì trong tim anh đây
Vẫn còn yêu em
Nên không muốn phải xa em