Đánh Mất Niềm Tin

Đánh Mất Niềm Tin

Lời bài hát Đánh Mất Niềm Tin

Đóng góp bởi

Niềm tin yêu lúc trước
Sao giờ đây
Mất đi vội vàng
Lời anh trao lúc trước
Em đã tin
Không hề hoài nghi
Giờ đây anh cố hứa
Chỉ làm tan nát
Trái tim em
Vì tình yêu nơi anh
Một lần mang cho em
Xót xa
Người ơi em chẳng thể
Tin vào anh
Dẫu chỉ một lời
Dù tim em vẫn biết
Em vẫn luôn
Yêu anh rất nhiều
Đừng mang thêm nước mắt
Khi lời người nói
Chỉ yêu em
Làm sao yên vui khi
Nghi vấn in sâu
Trong trái tim này
Hạnh phúc có còn như trước
Nếu thiếu vắng niềm tin
Hạnh phúc có còn như thế
Khi anh đã mang lỗi lầm
Hạnh phúc không còn như cũ
Khi trong lòng hoài nghi
Cớ sao lòng em
Chẳng thể quên được anh
Tình đó có còn như trước
Khi anh cố nài xin
Tình đó có còn như thế
Khi anh đã trót dối lừa
Tình đó có còn như cũ
Khi cơn sầu còn vương
Dẫu tim hằng mong
Tha thứ cho tình anh
Niềm tin yêu lúc trước
Sao giờ đây
Mất đi vội vàng
Lời anh trao lúc trước
Em đã tin
Không hề hoài nghi
Giờ đây anh cố hứa
Chỉ làm tan nát
Trái tim em
Vì tình yêu nơi anh
Một lần mang cho em
Xót xa
Người ơi em chẳng thể
Tin vào anh
Dẫu chỉ một lời
Dù tim em vẫn biết
Em vẫn luôn
Yêu anh rất nhiều
Đừng mang thêm nước mắt
Khi lời người nói
Chỉ yêu em
Làm sao yên vui khi
Nghi vấn in sâu
Trong trái tim này
Hạnh phúc có còn như trước
Nếu thiếu vắng niềm tin
Hạnh phúc có còn như thế
Khi anh đã mang lỗi lầm
Hạnh phúc không còn như cũ
Khi trong lòng hoài nghi
Cớ sao lòng em
Chẳng thể quên được anh
Tình đó có còn như trước
Khi anh cố nài xin
Tình đó có còn như thế
Khi anh đã trót dối lừa
Tình đó có còn như cũ
Khi cơn sầu còn vương
Dẫu tim hằng mong
Tha thứ cho tình anh
Tình đó có còn như trước
Khi anh cố nài xin
Tình đó có còn như thế
Khi anh đã trót dối lừa
Tình đó có còn như cũ
Khi cơn sầu còn vương
Dẫu tim hằng mong
Tha thứ cho tình anh