Đánh Mất Em (Lofi Version)

Đánh Mất Em (Lofi Version)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đánh Mất Em (Lofi Version)

Đóng góp bởi

Chỉ còn anh lang thang chốn cũ Lòng quặn đau nước mắt ướt nhòa Chẳng thể nào biết được Liệu mai sau có thể gặp lại nữa Chỉ muốn xóa quá khứ kia đi Nhưng không dễ để có thể tập quên Rồi cho đến cuối cùng Chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im Làm sao quên được hình bóng ấy Thời gian sao có thể xóa nhòa Người mà anh đã từng nguyện Yêu thương để rồi vụt mất Vì đã chẳng cố gắng bên em Dành thời gian cho Những thứ em chẳng cần Giờ đành phải chấp nhận Nhìn em hạnh phúc ở bên ai Để rồi khi đêm kéo về Lòng anh não nề Một mình chỉ nghĩ Những chuyện về em Chẳng thể nào nghĩ được Vì sao để đánh mất được em Dù cho anh có phải chờ Anh có phải đợi Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em Thời gian quay trở lại Người anh yêu vẫn chỉ là em Làm sao quên được hình bóng ấy Thời gian sao có thể xóa nhòa Người mà anh đã từng nguyện Yêu thương để rồi vụt mất Vì đã chẳng cố gắng bên em Dành thời gian cho Những thứ em chẳng cần Giờ đành phải chấp nhận Nhìn em hạnh phúc ở bên ai Để rồi khi đêm kéo về Lòng anh não nề Một mình chỉ nghĩ Những chuyện về em Chẳng thể nào nghĩ được Vì sao để đánh mất được em Dù cho anh có phải chờ Anh có phải đợi Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em Thời gian quay trở lại Người anh yêu vẫn chỉ là em Để rồi khi đêm kéo về Lòng anh não nề Một mình chỉ nghĩ Những chuyện về em Chẳng thể nào nghĩ được Vì sao để đánh mất được em Dù cho anh có phải chờ Anh có phải đợi Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em Thời gian quay trở lại Người anh yêu vẫn chỉ là em