Đánh Mất Cuộc Tình

Đánh Mất Cuộc Tình

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đánh Mất Cuộc Tình

Đóng góp bởi

Ngày tháng bên nhau
Chung đôi con đường
Anh không quan tâm
Để rồi
Đánh mất tình em
Để đến hôm nay
Đôi ta xa rời
Nhưng anh luôn mong
Được mãi mãi
Bên cạnh em
Hãy nói với em
Anh luôn thật lòng
Hay anh bên em
Khi người ta đã
Bỏ đi
Để đến hôm nay
Đôi ta xa rời
Anh luôn quan tâm
Và anh nói yêu mình em
Từng lời ngọt ngào
Tiếng yêu
Đã xa rồi
Ký ức năm tháng
Xưa còn đâu
Vầng trăng kia
Minh chứng
Trái tim
Của chúng mình
Nay như chia cắt
Mất tình yêu
Dù lòng thật buồn
Khó quên
Tiếng yêu đầu
Nước mắt em đã
Chôn vào tim
Ngày xưa anh nói
Sẽ yêu em suốt đời
Nhưng con tim anh
Đã đổi thay
Ngày tháng bên nhau
Chung đôi con đường
Anh không quan tâm
Để rồi
Đánh mất tình em
Để đến hôm nay
Đôi ta xa rời
Nhưng anh luôn mong
Được mãi mãi
Bên cạnh em
Hãy nói với em
Anh luôn thật lòng
Hay anh bên em
Khi người ta đã
Bỏ đi
Để đến hôm nay
Đôi ta xa rời
Anh luôn quan tâm
Và anh nói yêu mình em
Từng lời ngọt ngào
Tiếng yêu
Đã xa rồi
Ký ức năm tháng
Xưa còn đâu
Vầng trăng kia
Minh chứng
Trái tim
Của chúng mình
Nay như chia cắt
Mất tình yêu
Dù lòng thật buồn
Khó quên
Tiếng yêu đầu
Nước mắt em đã
Chôn vào tim
Ngày xưa anh nói
Sẽ yêu em suốt đời
Nhưng con tim anh
Đã đổi thay
Ngày tháng bên nhau
Chung đôi con đường
Anh không quan tâm
Để rồi
Đánh mất tình em
Để đến hôm nay
Đôi ta xa rời
Nhưng anh luôn mong
Được mãi mãi
Bên cạnh em
Hãy nói với em
Anh luôn thật lòng
Hay anh bên em
Khi người ta đã
Bỏ đi
Để đến hôm nay
Đôi ta xa rời
Anh luôn quan tâm
Và anh nói yêu mình em
Người hãy thứ tha
Cho anh một lần
Cho anh bên em
Vui ngày tháng
Ta còn nhau
Dù biết đôi ta
Không như ban đầu
Nhưng anh luôn mong
Được mãi mãi
Bên cạnh em
Ngày tháng bên nhau
Chung đôi con đường
Anh không quan tâm
Để rồi
Đánh mất tình em
Để đến hôm nay
Đôi ta xa rời
Nhưng anh luôn mong
Được mãi mãi
Bên cạnh em
Hãy nói với em
Anh luôn thật lòng
Hay anh bên em
Khi người ta đã
Bỏ đi
Để đến hôm nay
Đôi ta xa rời
Anh luôn quan tâm
Và anh nói yêu mình em