Đành Lòng Sao Em

Đành Lòng Sao Em

Lời bài hát Đành Lòng Sao Em

Đóng góp bởi

Đành lòng sao em
Khi tình ta
Đã lỡ... làng rồi....
Đành lòng sao em
Lời chia tay
Quá muộn màng rồi
Lòng còn yêu em
Nói sao cho vừa
Hết nghĩa yêu đương
Buồn nào cho vơi
Hết tâm tình
Anh gỡi cho.... em....
Chỉ còn đêm nay
Khi ngày mai
Thuyền đã.. xa bờ
Từng giọt mưa rơi
Nghe lòng đau nhối
Quặn bồi hồi
Nhìn người ra đi
Biết bao giờ
Mới gặp lại.. nhau...
Đêm nay mưa rơi nhiều
Biết em còn thương nhớ
Tình... ta....
Mưa rơi
Mưa rơi buồn bã
Như khóc thầm
Ai đã phụ tôi
Mưa ơi
Mưa rơi ước vào hồn tôi
Đang sắp phút chia.... ly
Ra đi...
Em vui cùng duyên mới
Quên kỷ niệm
Dưới mái trường... xưa....
Mà tại sao..
Anh đâu có.. tội tình gì
Khi em nói câu giã từ
Đành chạy theo.. gấm.....
Nhung giàu... sang....
Mưa rơi
Mưa rơi buồn bã
Như khóc thầm
Ai đã phụ tôi
Mưa ơi
Mưa rơi ước vào hồn tôi
Đang sắp phút chia.... ly
Ra đi...
Em vui cùng duyên mới
Quên kỷ niệm
Dưới mái trường... xưa....
Mà tại sao..
Anh đâu có.. tội tình gì
Khi em nói câu giã từ
Đành chạy theo.. gấm.....
Nhung giàu... sang....
Đành lòng sao em
Khi thuyền neo
Sang đậu khác.. bờ ....
Lòng còn yêu em
Vì yêu em
Anh có tội tình gì
Đành lòng ra đi
Theo người
Bỏ lại tình tôi
Bao nhiêu ân tình
Xin trả lại
Dưới mái trường xưa
Đành lòng ra đi
Theo người
Bỏ lại tình tôi
Bao nhiêu ân tình
Xin trả lại.....
Dưới mái trường... xưa.....