Đằng Sau Đã Có Anh

Đằng Sau Đã Có Anh

Lời bài hát Đằng Sau Đã Có Anh

Đóng góp bởi

Anh đã thấy nước mắt em rơi vì ai Cũng là lúc anh đã biết yêu thương một người Một người con gái đã khiến anh đổi thay Nhưng chẳng bao giờ thuộc về Anh đã thấy em khóc cố níu tay một ai Và anh cảm thấy tim quặn thắt như vết cắt trong lòng Vì một người trong anh mà bấy lâu chưa thuộc về là vì em ĐK: Một người làm em đau mà tại sao vẫn cố chấp nhận Để bên người ta cố xa rời em vẫn chấp nhận Níu giữ một người mà người ta đã cố buông Vết thương trong em lại càng sâu Từng giọt lệ đôi môi như còn vương đôi mắt vô thường Để anh lòng đau chẳng thuộc về nhau bao nỗi sầu Đắng cay trong em luôn tồn tại Yêu thương đằng sau đã có anh, người yêu em Anh đã thấy em khóc cố níu tay một ai Và anh cảm thấy tim quặn thắt như vết cắt trong lòng Vì một người trong anh mà bấy lâu chưa thuộc về... là vì em. ĐK: Một người làm em đau mà tại sao vẫn cố chấp nhận Để bên người ta cố xa rời em vẫn chấp nhận Níu giữ một người mà người ta đã cố buông Vết thương trong em lại càng sâu Từng giọt lệ đôi môi như còn vương đôi mắt vô thường Để anh lòng đau chẳng thuộc về nhau bao nỗi sầu Đắng cay trong em luôn tồn tại Yêu thương đằng sau đã có anh, người yêu em Một người làm em đau, em vẫn chấp nhận Để bên người ta cố xa rời em vẫn chấp nhận Níu giữ một người mà người ta đã cố buông Vết thương trong em lại càng sâu Từng giọt lệ đôi môi như còn vương đôi mắt vô thường Để anh lòng đau chẳng thuộc về nhau bao nỗi sầu Đắng cay trong em luôn tồn tại Yêu thương đằng sau đã có anh, người yêu em Đắng cay trong em luôn tồn tại Yêu thương đằng sau đã có anh Người vẫn luôn yêu em là anh