Đắng Môi

Đắng Môi

Lời bài hát Đắng Môi

Đóng góp bởi

Đắng Môi
Phạm Trưởng
Trong cuộc đời anh biết
trái tim của anh không thể nào
Quên một người cho dẫu
biết em sẽ không quay về nữa
Nhưng mà sao anh vẫn nhớ
Nhưng mà anh chẳng hối tiếc
Bao nhiêu yêu dấu
mối tình đầu trao em.
Mơ ngày xưa đôi ta sánh bước
bên nhau trên đường về
Hai quả tim khe khẽ
cất tiếng hát vang niềm hạnh phúc
Sao cuộc đời bao sóng gió?
Chia đường tình hai lối
Để nay anh mất em thật rồi.
Giờ em ở nơi nào,
người có hay tim anh nghẹn ngào?
Mối tình này anh trao
em mang về nơi chốn nao
Nơi khóe mi lệ tuôn trào,
trái tim anh gầy hao
Chờ đợi em mãi anh phải làm sao?
Ngày xưa đã yêu lầm,
người bước đi cũng trong âm thầm
Có lẽ rằng từ đây
nơi trái tim anh sẽ lạnh câm
Em đến như là thiên thần,
gió mát cho đời anh
Giờ đành sao nỡ bỏ rơi tình anh.
Mơ ngày xưa đôi ta sánh bước
bên nhau trên đường về
Hai quả tim khe khẽ
cất tiếng hát vang niềm hạnh phúc
Sao cuộc đời bao sóng gió?
Chia đường tình hai lối
Để nay anh mất em thật rồi.
Giờ em ở nơi nào,
người có hay tim anh nghẹn ngào?
Mối tình này anh trao
em mang về nơi chốn nao
Nơi khóe mi lệ tuôn trào,
trái tim anh gầy hao
Chờ đợi em mãi anh phải làm sao?
Ngày xưa đã yêu lầm,
người bước đi cũng trong âm thầm
Có lẽ rằng từ đây
nơi trái tim anh sẽ lạnh câm
Em đến như là thiên thần,
gió mát cho đời anh
Giờ đành sao nỡ bỏ rơi tình anh.
Giờ em ở nơi nào,
người có hay tim anh nghẹn ngào?
Mối tình này anh trao
em mang về nơi chốn nao
Nơi khóe mi lệ tuôn trào,
trái tim anh gầy hao
Chờ đợi em mãi anh phải làm sao?
Ngày xưa đã yêu lầm,
người bước đi cũng trong âm thầm
Có lẽ rằng từ đây
nơi trái tim anh sẽ lạnh câm
Em đến như là thiên thần,
gió mát cho đời anh
Giờ đành sao nỡ bỏ rơi tình anh.
Em đến như là thiên thần,
gió mát cho đời anh
Giờ đành sao nỡ bỏ
rơi tình anh.