Lời bài hát Dáng Em Remix

Đóng góp bởi

Ngoài kia bao nhiêu
Câu ca tình nhân thở than
Khắp thế gian
Nghe như con sông
Trôi nghẹn ngào
Và anh buông lơi
Bao nhiêu lệ trên bước chân
Để biết em ra đi
Không khi nào trở lại
Nói đi em
Bao sương gió
Trong đời oan trái
Mà sao em mang thân đi
Suốt canh dài
Nói đi em
Bao nhiêu ân tình chúng ta
Đã mãi mãi từ nay
Theo em đi về
Nơi xứ xa
Tình ca năm xưa
Ta như đùa vui thế thôi
Có biết đâu hôm nay
Tôi nghe trong nghẹn ngào
Tình yêu hôm nao
Như đang cày thân xác tôi
Với những nhớ nhung
Không khi nào
Mang em về lại
Nói đi em
Bao sương gió
Trong đời oan trái
Mà sao em mang thân đi
Suốt canh dài
Nói đi em bao nhiêu
Ân tình chúng ta
Đã mãi mãi
Từ nay theo em
Đi về nơi xứ xa
Dáng em hôm nào
Đứng giữa linh hồn
Khi tôi chợt mơ thấy
Dáng em
Trong vòng tay
Còn tôi mãi
Luyến lưu đời sống này
Dáng em mơ hồ
Thức giấc tôi tìm
Trong muôn trùng tiếc nuối
Dẫu
Nhân gian cuồng quay
Còn tôi đứng
Mãi nơi này ngóng chờ
Tình ca năm xưa
Ta như đùa vui thế thôi
Có biết đâu hôm nay
Tôi nghe trong nghẹn ngào
Tình yêu hôm nao
Như đang cày thân xác tôi
Với những nhớ nhung
Không khi nào
Mang em về lại
Nói đi em
Bao sương gió
Trong đời oan trái
Mà sao em mang thân đi
Suốt canh dài
Nói đi em bao nhiêu
Ân tình chúng ta
Đã mãi mãi
Từ nay theo em
Đi về nơi xứ xa
Dáng em hôm nào
Đứng giữa linh hồn
Khi tôi chợt mơ thấy
Dáng em
Trong vòng tay
Còn tôi mãi
Luyến lưu đời sống này
Dáng em mơ hồ
Thức giấc tôi tìm
Trong muôn trùng tiếc nuối
Dẫu
Nhân gian cuồng quay
Còn tôi đứng
Mãi nơi này ngóng chờ
Ngoài kia bao nhiêu
Câu ca tình nhân thở than
Khắp thế gian
Nghe như con sông
Trôi nghẹn ngào
Và anh buông lơi
Bao nhiêu lệ trên bước chân
Để biết em ra đi
Không khi nào trở lại
Nói đi em
Bao sương gió
Trong đời oan trái
Mà sao em mang thân đi
Suốt canh dài
Nói đi em
Bao nhiêu ân tình chúng ta
Đã mãi mãi từ nay
Theo em đi về
Nơi xứ xa