Dâng Chúa Đêm Đông

Dâng Chúa Đêm Đông

Lời bài hát Dâng Chúa Đêm Đông

Đóng góp bởi

Mùa giáng sinh năm nay
Con tìm về được nép bên Ngài
Mùa giáng sinh năm nay
Con tìm về vòng tay từ ái
Để thấy tim reo vui
Tâm hồn như dệt bao ý thơ
Cuộc sống con bơ vơ
Nay có ngày hạnh phúc con mong chờ
Con xin dâng Ngài đây
Bao vui buồn và bao ước muốn
Trong đêm say Hồng ân
Dâng tâm hồn làm hang đá đơn sơ
Để Chúa sống trong con
Và hồn con chìm đắm trong Ngài
Và mãi mãi vui say
Một bài ca tuyệt vời ơn cứu độ
Ngài đến đem an vui
Cho cuộc đời rộn tiếng nói cười
Ngài đến đem an vui
Cho cuộc đời từ nay đổi mới
Ngài xóa tan đau thương
Tan sầu lo ngày đêm vẫn vương
Ngài thắp lên yêu thương
Cho đất trời bừng sáng như thiên đường
Con xin dâng Ngài đây
Bao vui buồn và bao ước muốn
Trong đêm say Hồng ân
Dâng tâm hồn làm hang đá đơn sơ
Để Chúa sống trong con
Và hồn con chìm đắm trong Ngài
Và mãi mãi vui say
Một bài ca tuyệt vời ơn cứu độ
Mùa thánh ân mênh mông
Trong lòng người nở thắm hoa hồng
Chìm đắm trong hư không
Con âm thầm quỳ nghiêng thờ kính
Nguyện Chúa ban ơn thiêng
Cho đời con được luôn vững tin
Một trái tim trung trinh
Con hết mình thờ kính Chúa công bình
Con xin dâng Ngài đây
Bao vui buồn và bao ước muốn
Trong đêm say Hồng ân
Dâng tâm hồn làm hang đá đơn sơ
Để Chúa sống trong con
Và hồn con chìm đắm trong Ngài
Và mãi mãi vui say
Một bài ca tuyệt vời ơn cứu độ
Con xin dâng Ngài đây
Bao vui buồn và bao ước muốn
Trong đêm say Hồng ân
Dâng tâm hồn làm hang đá đơn sơ
Để Chúa sống trong con
Và hồn con chìm đắm trong Ngài
Và mãi mãi vui say
Một bài ca tuyệt vời ơn cứu độ
Và mãi mãi vui say
Một bài ca tuyệt vời ơn cứu độ
Và mãi mãi vui say
Một bài ca tuyệt vời ơn cứu độ