Đắng Cay

Đắng Cay

Lời bài hát Đắng Cay

Đóng góp bởi

Người yêu dấu ơi
Tình em đã trao anh rồi
Nỗi nhớ ngàn khơi
Không cuồng phong
Gió mưa nào ngăn lối
Người yêu dấu ơi
Dù năm tháng thêm xa vời
Bóng đêm tối trong lẻ loi
Đơn côi cuộc đời
Giọt lệ đắng cay
Nhòa chăn gối bao u hoài
Dĩ vãng còn đây
Nghe thầm đau
Vết thương tình xưa ấy
Thời gian đã qua
Lưu luyến mãi
Không phai nhòa
Mãi cho đến kiếp sau
Tình còn nghe xót xa
Biết thế khi xưa
Đừng chung đường
Sợi nắng giọt mưa
Nào ai khó lường
Ánh mắt đôi môi
Càng bẽ bàng
Tình đắm tình say
Tình đã lỡ làng
Vẫn mãi mãi yêu anh
Yêu vô vàn
Vẫn mãi mãi yêu anh
Khi duyên tình trái ngang
Giọt lệ đắng cay
Nhòa chăn gối bao u hoài
Dĩ vãng còn đây
Nghe thầm đau
Vết thương tình xưa ấy
Thời gian đã qua
Lưu luyến mãi
Không phai nhòa
Mãi cho đến kiếp sau
Tình còn nghe xót xa
Biết thế khi xưa
Đừng chung đường
Sợi nắng giọt mưa
Nào ai khó lường
Ánh mắt đôi môi
Càng bẽ bàng
Tình đắm tình say
Tình đã lỡ làng
Vẫn mãi mãi yêu anh
Yêu vô vàn
Vẫn mãi mãi yêu anh
Khi duyên tình trái ngang
Biết thế khi xưa
Đừng chung lối đường
Sợi nắng giọt mưa
Nào ai khó lường
Ánh mắt đôi môi
Càng bẽ bàng
Tình đắm tình say
Tình đã lỡ làng
Vẫn mãi mãi yêu anh
Yêu vô vàn
Vẫn mãi mãi yêu anh
Khi duyên tình trái ngang
Vẫn mãi mãi yêu anh
Khi duyên tình
Trái ngang
Trái ngang