Đàn Ông Là Thế 3

Đàn Ông Là Thế 3

Lời bài hát Đàn Ông Là Thế 3

Đóng góp bởi

Mỗi lần bên em anh
Rất muốn ôm lấy em
Ôm hết con người em
Giống như thuở hôm nào
Mà tại sao anh vẫn
Không thể nào ôm được
Trái tim của em bây
Giờ không như trước
Những lời yêu xưa xin
Anh hãy quên hết đi
Em dối anh mà thôi
Chẳng yêu anh đâu mà
Giờ thì em lên tiếng
Em muốn được yên bình
Muốn anh buông tha và
Muốn ta sẽ mãi mãi rời xa
Những điều anh đã muốn
Là những điều anh không muốn
Điều mà anh muốn là
Anh quay về với anh
Người ơi sao anh cứ
Cứ mãi như thế này
Sao anh lại muốn
Mình phãi chia tay.
Nếu muốn kết thúc cuộc tình
Này anh xin em em cứ nhẫn
Tâm mà đập vỡ con tim anh
Đập vỡ để mất hết bao
Yêu thương ta chôn giấu
Đập vỡ sẽ chẳng thấy bóng
Em yêu trong nhung nhớ
Anh đập đi hởi anh
Chẳng lẽ lúc trước cuộc
Tình mình như vui chơi
Em đến với anh và đã
Sống trong tan vỡ
Tình đến chỉ chóc lát
Trong đam mê thôi anh hỡi
Tình đó đã dối trá cớ sao
Anh không nghĩ tới
Dẫu sao anh vẫn thầm
Mong bước em quay về.
Những lời yêu xưa xin
Anh hãy quên hết đi
Em dối anh mà thôi
Chẳng yêu anh đâu mà
Giờ thì em lên tiếng
Em muốn được yên bình
Muốn anh buông tha và
Muốn ta sẽ mãi mãi rời xa
Những điều anh đã muốn
Là những điều anh không muốn
Điều mà anh muốn là
Anh quay về với anh
Người ơi sao anh cứ
Cứ mãi như thế này
Sao anh lại muốn
Mình phãi chia tay.
Nếu muốn kết thúc cuộc tình
Này anh xin em em cứ nhẫn
Tâm mà đập vỡ con tim anh
Đập vỡ để mất hết bao
Yêu thương ta chôn giấu
Đập vỡ sẽ chẳng thấy bóng
Em yêu trong nhung nhớ
Anh đập đi hởi anh
Chẳng lẽ lúc trước cuộc
Tình mình như vui chơi
Em đến với anh và đã
Sống trong tan vỡ
Tình đến chỉ chóc lát
Trong đam mê thôi anh hỡi
Tình đó đã dối trá cớ sao
Anh không nghĩ tới
Dẫu sao anh vẫn thầm
Mong bước em quay về.
Đập vỡ để mất hết bao
Yêu thương ta chôn giấu
Đập vỡ sẽ chẳng thấy bóng
Em yêu trong nhung nhớ
Anh đập đi hởi anh
Chẳng lẽ lúc trước cuộc
Tình mình như vui chơi
Em đến với anh và đã
Sống trong tan vỡ
Tình đến chỉ chóc lát
Trong đam mê thôi anh hỡi
Tình đó đã dối trá cớ sao
Anh không nghĩ tới
Dẫu sao anh vẫn thầm
Mong bước em quay về.