Đàn Gà Trong Sân

Đàn Gà Trong Sân

Lời bài hát Đàn Gà Trong Sân

Đóng góp bởi

Gà chưa biết gáy là con gà con. Gà mà gáy sáng là con gà cha. Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. Gà mà cục tác là mẹ gà con. Gà mà cục tác là vợ gà cha. Đi lang thang trong sân có con gà có con gà. Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.