Đam Mê

Đam Mê

Lời bài hát Đam Mê

Đóng góp bởi

Yêu mà chi khi nước mắt không còn
Tâm hồn như quá u hoài
Và buồn như đại dương
Đã từng đêm nghe tràn đầy tiềm thức
Lời ru ngọt của đoạn trường
Nhưng mà sao
Vẫn thấy nhớ nhung nhiều
Nhưng gần với gió sang buồn
Buồn làm chi bờ môi
Tìm vào khuya
Ánh đèn mờ nhạt thoáng
Thân phố gầy còn mình tôi
Đam mê ơi xin tha thứ cho người
Từ đây giữa cuộc đời
Thì đường ai nấy đi
Rồi một ngày mai
Trên đường thiên lý
Nếu gặp buồn xin hãy quên
Những gì đã qua
Chôn vùi đi bao phút giây thiên thần
Cho lòng mình chết một lần
Vì còn đâu mà mơ
Bảo rằng không
Trăm ngàn lần cũng không
Đừng nhắc lại nữa thêm buồn
Yêu mà chi khi nước mắt không còn
Tâm hồn như quá u hoài
Và buồn như đại dương
Đã từng đêm nghe tràn đầy tiềm thức
Lời ru ngọt của đoạn trường
Nhưng mà sao
Vẫn thấy nhớ nhung nhiều
Nhưng gần với gió sang buồn
Buồn làm chi bờ môi
Tìm vào khuya
Ánh đèn mờ nhạt thoáng
Thân phố gầy còn mình tôi
Đam mê ơi xin tha thứ cho người
Từ đây giữa cuộc đời
Thì đường ai nấy đi
Rồi một ngày mai
Trên đường thiên lý
Nếu gặp buồn xin hãy quên
Những gì đã qua
Chôn vùi đi bao phút giây thiên thần
Cho lòng mình chết một lần
Vì còn đâu mà mơ
Bảo rằng không
Trăm ngàn lần cũng không
Đừng nhắc lại nữa thêm buồn
Bảo rằng không
Trăm ngàn lần cũng không
Đừng nhắc lại người tôi yêu