Đam Mê

Đam Mê

Lời bài hát Đam Mê

Đóng góp bởi

Yêu mà chi khi nước mắt không còn
Tâm hồn mình quá u hoài
Và buồn như đại dương
Đã từng đêm nghe tràn đầy tiềm thức
Lời ru ngọt của đoạn trường
Nhưng mà sao
Vẫn thấy nhớ nhung nhiều
Những lần đợi gió sang buồn
Ngủ lạnh trên bờ môi
Tìm vào khuya ánh đèn mờ nhạt khoan
Vẫn phố gầy một mình tôi
Đam mê ơi, xin tha thứ cho người
Từ nay giữa cuộc đời
Thì đường ai nấy đi
Rồi một ngày mai, trên đường thiên lý
Nếu gặp buồn xin hãy quên
Những gì đáng quên
Chôn vùi đi bao phút giây thiên thần
Cho lòng mình chết một lần
Vì còn đâu mà mơ
Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không
Đừng nhắc lại nữa thêm buồn
Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều
Những lần đợi gió sang buồn
Ngủ lạnh trên bờ môi
Tìm vào khuya ánh đèn mờ nhạt khoan
Vẫn phố gầy một mình tôi
Đam mê ơi, xin tha thứ cho người
Từ nay giữa cuộc đời
Thì đường ai nấy đi
Rồi một ngày mai, trên đường thiên lý
Nếu gặp buồn xin hãy quên
Những gì đáng quên
Chôn vùi đi bao phút giây thiên thần
Cho lòng mình chết một lần
Vì còn đâu mà mơ
Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không
Đừng nhắc lại nữa thêm buồn
Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không
Đừng nhắc lại chỉ buồn thêm