Đám Cưới Như Mơ

Đám Cưới Như Mơ

Lời bài hát Đám Cưới Như Mơ

Đóng góp bởi

Nhạc xập xình nhạc vui quá vui
Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi
Lễ ra mắt tay trong tay
Chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
Cả Hai Họ đều tươi như hoa
Thật rộn ràng là bao câu ca
Lời ca chúc chúc cho hai người
Chúc trăm năm thắm duyên nồng
Mãi bên nhau cháu con đầy đàn.
Rộn tiếng cười người vui quá vui
Rượu thơm nồng nào ta uống say
Một ly nữa chúc cho Duyên Tình
Mãi xinh tươi suốt cuộc đời
Vẫn bên nhau như Cau với Trầu
Này khăn đống đội tóc
Này đôi guốc mộc mới
Chiếc áo dài.....
Cài nhiều hoa xinh
Mừng em nhé hạnh phúc
Mừng anh nhé hạnh phúc
Đám cưới mình...
Thật đẹp như mơ.
Nhạc xập xình nhạc vui quá vui
Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi
Lễ ra mắt tay trong tay
Chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
Cả Hai Họ đều tươi như hoa
Thật rộn ràng là bao câu ca
Lời ca chúc chúc cho hai người
Chúc trăm năm thắm duyên nồng
Mãi bên nhau cháu con đầy đàn.
Rộn tiếng cười người vui quá vui
Rượu thơm nồng nào ta uống say
Một ly nữa chúc cho Duyên Tình
Mãi xinh tươi suốt cuộc đời
Vẫn bên nhau như Cau với Trầu
Này khăn đống đội tóc
Này đôi guốc mộc mới
Chiếc áo dài.....
Cài nhiều hoa xinh
Mừng em nhé hạnh phúc
Mừng anh nhé hạnh phúc
Đám cưới mình...
Thật đẹp như mơ.
Nhạc xập xình nhạc vui quá vui
Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi
Lễ ra mắt tay trong tay
Chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
Cả Hai Họ đều tươi như hoa
Thật rộn ràng là bao câu ca
Lời ca chúc chúc cho hai người
Chúc trăm năm thắm duyên nồng
Mãi bên nhau cháu con đầy đàn.
Rộn tiếng cười người vui quá vui
Rượu thơm nồng nào ta uống say
Một ly nữa chúc cho Duyên Tình
Mãi xinh tươi suốt cuộc đời
Vẫn bên nhau như Cau với Trầu
Này khăn đống đội tóc
Này đôi guốc mộc mới
Chiếc áo dài.....
Cài nhiều hoa xinh
Mừng em nhé hạnh phúc
Mừng anh nhé hạnh phúc
Đám cưới mình...
Thật đẹp như mơ.
Này khăn đống đội tóc
Này đôi guốc mộc mới
Chiếc áo dài.....
Cài nhiều hoa xinh
Mừng em nhé hạnh phúc
Mừng anh nhé hạnh phúc
Đám cưới mình...
Thật đẹp như mơ.