Đám Cưới Nha? (Remix)

Đám Cưới Nha? (Remix)

Lời bài hát Đám Cưới Nha? (Remix)

Đóng góp bởi

rai tài gái sắc Đôi mình là nhất Làng trên xóm dưới Đẹp đôi thì có ai bằng Yêu nhau mấy mùa trăng Đến lúc tính chuyện trăm năm Chuyến này anh quyết Cưới em liền tay này Đàn trai bưng mâm Theo sau anh rước em về làm dâu Ngày lành trong tháng Trầu cau anh sang Đeo tay em chiếc nhẫn vàng Ôi vui quá xá em ơi Rượu mừng mình nâng ly Ngày mình vu quy Thì ngần ngại chi 1 2 3 dzô hết ly Kiệu vàng ngựa ô Anh khớp đón em về dinh rồi Pháo bay nổ tung trời Cùng xây giấc mơ tuyệt vời Năm sau anh quyết mà làm giàu Cho em sung sướng đến mai sau Đừng lo sóng gió Chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo Trai tài gái sắc Đôi mình là nhất Làng trên xóm dưới Đẹp đôi thì có ai bằng Yêu nhau mấy mùa trăng Đến lúc tính chuyện trăm năm Chuyến này anh quyết Cưới em liền tay này Đàn trai bưng mâm Theo sau anh rước em về làm dâu Ngày lành trong tháng Trầu cau anh sang Đeo tay em chiếc nhẫn vàng Ôi vui quá xá em ơi Rượu mừng mình nâng ly Ngày mình vu quy Thì ngần ngại chi 1 2 3 dzô hết luôn Kiệu vàng ngựa ô Anh khớp đón em về dinh rồi Pháo bay nổ tung trời Cùng xây giấc mơ tuyệt vời Năm sau anh quyết mà làm giàu Cho em sung sướng đến mai sau Đừng lo sóng gió Chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo Ví dầu cầu ván mà đóng đinh Anh sẽ đưa em đi về dinh Anh hứa yêu em mãi chung tình Cầu tre gập ghềnh mà khó đi Anh sẽ dắt tay em dìu đi Ôi vui quá xá từ đây hết ế Kiệu vàng ngựa ô Anh khớp đón em về dinh rồi Pháo bay nổ tung trời Cùng xây giấc mơ tuyệt vời Năm sau anh quyết mà làm giàu Cho em sung sướng đến mai sau Đừng lo sóng gió Chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo