Đám Cưới Người Ta

Đám Cưới Người Ta

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đám Cưới Người Ta

Đóng góp bởi

Nhà bên bến sông tưng bừng
Trống nhạc rền vang
Hàng xóm rộn ràng
Ra đường chờ đón xe hoa
Đám cưới người ta xót xa
Riêng mình bấy lâu thương thầm
Chẳng nói thành câu
Bởi vì nghèo anh đâu dám trèo cao
Giờ tim nhói đau
Nghe lòng đứt đoạn từng câu
Người đã xa rồi
Nơi này quạnh quẽ đơn côi
Tiễn bước người đi
Mắt rưng rưng lệ tủi thân bọt bèo
Giờ đã mất tình yêu
Để trọn đời sống kiếp cô liêu
Từ lâu ôm ấp bóng hình em nào biết đâu
Trời cao có thấu
Thấu cho nỗi lòng
Của người thầm yêu
Đắng cay trăm chiều
U buồn quạnh hiu
Khóc cho duyên phận trào dâng
Nỗi niềm trên khóe mi người đi
Người đi đôi đường cách ly
Trời gieo chi tình
Trên thế gian nặng mang
Khổ sầu tim nát tan
Nhà bên bến sông tưng bừng
Trống nhạc rền vang
Hàng xóm rộn ràng
Ra đường chờ đón xe hoa
Đám cưới người ta xót xa
Riêng mình bấy lâu thương thầm
Chẳng nói thành câu
Bởi vì nghèo anh đâu dám trèo cao
Giờ tim nhói đau
Nghe lòng đứt đoạn từng câu
Người đã xa rồi
Nơi này quạnh quẽ đơn côi
Tiễn bước người đi
Mắt rưng rưng lệ tủi thân bọt bèo
Giờ đã mất tình yêu
Để trọn đời sống kiếp cô liêu
Từ lâu ôm ấp bóng hình em nào biết đâu
Trời cao có thấu
Thấu cho nỗi lòng
Của người thầm yêu
Đắng cay trăm chiều
U buồn quạnh hiu
Khóc cho duyên phận trào dâng
Nỗi niềm trên khóe mi người đi
Người đi đôi đường cách ly
Trời gieo chi tình
Trên thế gian nặng mang
Khổ sầu tim nát tan
Thấu cho nỗi lòng
Của người thầm yêu
Đắng cay trăm chiều
U buồn quạnh hiu
Khóc cho duyên phận trào dâng
Nỗi niềm trên khóe mi người đi
Người đi đôi đường cách ly
Trời gieo chi tình
Trên thế gian nặng mang
Khổ sầu tim nát tan