Đã Không Yêu Thì Thôi (Remix)

Đã Không Yêu Thì Thôi (Remix)

Lời bài hát Đã Không Yêu Thì Thôi (Remix)

Đóng góp bởi

Đã không yêu thì thôi
Ta gặp nhau làm chi
Thêm bao xót xa mình tôi em ơi tình si
Em như áng mây trên trời
Và hoài xa xôi
Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em
Đã không yêu thì em cần chi gian dối
Thêm bao trái ngang cuộc tình
Nụ cười đầu môi
Mưa giăng mắt trên môi sầu
Tìm nhạn đơn côi
Dù xa nhưng trong tim tôi
Mình em thôi
Lời nói đầu môi
Em ơi trót lưỡi đầu môi
Phải xa đành thôi
Sao em gian dối người ơi
Vì sao tình tôi
Chân thành bên em đã lâu
Vì sao em tôi không hiểu vì sao
Dù biết tình yêu
Xưa nay vẫn có hợp tan
Phải đâu đành quên
Bao nhiêu yêu dấu thời gian
Nhìn mưa rơi ngoài hiên
Nghe tình tôi lao xao triền miên
Một ngày kia em có quay về
Đã không yêu thì thôi
Ta gặp nhau làm chi
Thêm bao xót xa mình tôi em ơi tình si
Em như áng mây trên trời
Và hoài xa xôi
Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em
Đã không yêu thì em cần chi gian dối
Thêm bao trái ngang cuộc tình
Nụ cười đầu môi
Mưa giăng mắt trên môi sầu
Tìm nhạn đơn côi
Dù xa nhưng trong tim tôi
Mình em thôi
Lời nói đầu môi
Em ơi trót lưỡi đầu môi
Phải xa đành thôi
Sao em gian dối người ơi
Vì sao tình tôi
Chân thành bên em đã lâu
Vì sao em tôi không hiểu vì sao
Dù biết tình yêu
Xưa nay vẫn có hợp tan
Phải đâu đành quên
Bao nhiêu yêu dấu thời gian
Nhìn mưa rơi ngoài hiên
Nghe tình tôi lao xao triền miên
Một ngày kia em có quay về
Đã không yêu thì thôi
Ta gặp nhau làm chi
Thêm bao xót xa mình tôi em ơi tình si
Em như áng mây trên trời
Và hoài xa xôi
Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em
Đã không yêu thì em cần chi gian dối
Thêm bao trái ngang cuộc tình
Nụ cười đầu môi
Mưa giăng mắt trên môi sầu
Tìm nhạn đơn côi
Dù xa nhưng trong tim tôi
Mình em thôi
Đã không yêu thì thôi
Ta gặp nhau làm chi
Thêm bao xót xa mình tôi em ơi tình si
Em như áng mây trên trời
Và hoài xa xôi
Cho dù tôi đã cố níu giữ tình em
Đã không yêu thì em cần chi gian dối
Thêm bao trái ngang cuộc tình
Nụ cười đầu môi
Mưa giăng mắt trên môi sầu
Tìm nhạn đơn côi
Dù xa nhưng trong tim tôi
Mình em thôi