Cuốn Phim Buồn

Cuốn Phim Buồn

Lời bài hát Cuốn Phim Buồn

Đóng góp bởi

Ngày xưa ấy bây giờ đã xa
Ôi tình ta
như cuốn phim buồn
Rồi em đến
chân trời mới hơn
Để anh lại bơ vơ thàng ngày
Buồn vui kia em trao ai
đâu cần anh chia sớt
Muốn quên em đi
nhưng sao vẫn nhớ hoài
Hãy cho anh niềm tin
dù niềm tin kia là gian dối
Lời em nói cho tình chúng ta
Như đoạn cuối
trong cuốn phim buồn
Người đã đến như là giấc mơ
Rồi ra đi cho anh bất ngờ
Từng đêm thâu kêu tên em
âm thầm trong mong nhớ
Anh đã không như mơ
không như em mong đợi
Thế nên em đổi thay
khi anh đây vẫn cần em
Thà lúc trước đừng quá yêu
Đừng quá mơ
đừng quá tin quá hy vọng
Thì giờ đây chẳng mất nhau
Chẳng đớn đau
không âu sầu cô đơn
Người gian dối người đổi thay
Rồi sẽ mang
lời oán than của miệng đời
Còn anh đây sẽ thứ tha
sẽ xóa đi
những lỗi lầm em mang
Ngày xưa ấy bây giờ đã xa
Ôi tình ta
như cuốn phim buồn
Rồi em đến
chân trời mới hơn
Để anh lại bơ vơ thàng ngày
Buồn vui kia em trao ai
đâu cần anh chia sớt
Muốn quên em đi
nhưng sao vẫn nhớ hoài
Hãy cho anh niềm tin
dù niềm tin kia là gian dối
Lời em nói cho tình chúng ta
Như đoạn cuối
trong cuốn phim buồn
Người đã đến như là giấc mơ
Rồi ra đi cho anh bất ngờ
Từng đêm thâu kêu tên em
âm thầm trong mong nhớ
Anh đã không như mơ
không như em mong đợi
Thế nên em đổi thay
khi anh đây vẫn cần em
Thà lúc trước đừng quá yêu
Đừng quá mơ
đừng quá tin quá hy vọng
Thì giờ đây chẳng mất nhau
Chẳng đớn đau
không âu sầu cô đơn
Người gian dối người đổi thay
Rồi sẽ mang
lời oán than của miệng đời
Còn anh đây sẽ thứ tha
sẽ xóa đi
những lỗi lầm em mang
Thà lúc trước đừng quá yêu
Đừng quá mơ
đừng quá tin quá hy vọng
Thì giờ đây chẳng mất nhau
Chẳng đớn đau
không âu sầu cô đơn
Người gian dối người đổi thay
Rồi sẽ mang
lời oán than của miệng đời
Còn anh đây sẽ thứ tha
sẽ xóa đi