Cuội Khờ

Cuội Khờ

Xem MV bài hát

Lời bài hát Cuội Khờ

Đóng góp bởi

Một hôm trăng ở trên cao
Bóng mây la đà chiếu soi mặt hồ
Trời thu giấc ngủ chiêm bao
Hóa thân chú Cuội
yêu thầm Hằng Nga
Cuộc đời đôi khi thấy chán
nên muốn được thành tiên
bay khắp nơi trên trời
Không còn lo ngày mai ra sao
đêm ngày rong chơi ta ở trên cao
Ah I ah I a
Làn gió đưa hồn ta bay về nơi xa
Ah I ah I a
Đời bỗng vui làm sao
khi có trăng và em
Ah I ah I a
Trần thế ơi giờ ai
hạnh phúc được như ta
Ah I ah I a
Chú Cuội ta bay bay bay bay lên trời
Bay nào bay nào bay nào bay ….
Bay đến cung trăng
Nào bay nào bay nào
bay bay..... với chị Hằng
Dưới gốc đa thần có Chú Cuội
ngồi ngồi đếm lá rơi xuống trần
Bay nào bay nào bay nào bay ….
Bay đến cung trăng
Nào bay nào bay nào bay bay..... tới ngân hà
Cuội khờ là ta đó,
người ta vẫn kêu là
Chú Cuội ngồi gốc cây đa ( X3 )
Hằng Nga là vợ của ta
Chú Cuội ngồi gốc cây đa ( X3)
La la la la la la la la
Ah I ah I a
Làn gió đưa hồn ta
bay cùng cây đa
Ah I ah I a
Đời bỗng vui làm sao
khi có trăng và em
Ah I ah I a
Trần thế ơi giờ ai
hạnh phúc được như ta
Ah I ah I a
Chốn nhân gian
khắp nơi đều là nhà
Bay nào bay nào bay nào bay ….
Bay đến cung trăng
Nào bay nào bay nào
bay bay..... với chị Hằng
Dưới gốc đa thần có Chú Cuội
ngồi ngồi đếm lá rơi xuống trần
Bay nào bay nào bay nào bay ….
Bay đến cung trăng
Nào bay nào bay nào bay bay..... tới ngân hà
Cuội khờ là ta đó,
người ta vẫn kêu là
Chú Cuội ngồi gốc cây đa ( X3 )
Hằng Nga là vợ của ta
Chú Cuội ngồi gốc cây đa ( X3)