Cuối Chiều

Cuối Chiều

Lời bài hát Cuối Chiều

Đóng góp bởi

Quán cafe cạnh bên cuối chiều
Lặng một góc phố xá tiêu điều
Bên ngoài kia trời mưa cũng nhiều
Tựa lời bài hát
Trời mưa anh nhớ em nhiều
Mưa thật lâu, thấm thật sâu
Anh ở đây em ở đâu
Em là mây trôi là bay
Làm trời mãi buồn rầu
Phương trời đông phương trời tây
Em còn đây hay là không
Có chờ mong
Có còn đợi ai nữa không
Mùa đã mang đông đi thật xa
Và anh biết em ghét mùa hạ
Mùa cũng mang em đi thật xa
Mang theo cả duyên chúng ta
Hôm nay anh nhớ em nhiều
Chiều tàn thời gian
Cuốn trôi anh nhẹ nhàng
Hôm nay anh nhớ em nhiều
Tựa đầu miên man
Giấc mơ như hòa tan
Em thật ra đã quen lâu rồi
Bài hát này như là một giây
Cuối chiều bâng khuâng thôi
Ngày xưa ấy bờ môi ấy
Chờ một giây
Chờ đợi anh ngày qua
Quên hết lòng này
Ngày xưa ấy bờ môi ấy
Chờ một giây
Anh cô đơn
Hôm nay anh nhớ em nhiều
Chiều tàn thời gian
Cuốn trôi anh nhẹ nhàng
Hôm nay anh nhớ em nhiều
Tựa đầu miên man
Giấc mơ như hòa tan
Em thật ra đã quen lâu rồi
Bài hát này như là một giây
Cuối chiều bâng khuâng thôi
Ngày xưa ấy bờ môi ấy
Chờ một giây
Chờ đợi anh ngày qua
Quên hết lòng này
Ngày xưa ấy bờ môi ấy
Chờ một giây
Anh cô đơn
Ngày đã qua rồi
Ngày sánh đôi
Chuyện cũng lâu rồi
Còn nhắc tới
Ngày nát hoang tàn
Lòng chứa chan
Ly cafe tan