Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Lời bài hát Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Đóng góp bởi

Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên
Mang đầy thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn
Chung nhau một ánh trăng ngần
Một tiếng chim ngân
Một làn gió thổi
Một sớm mai xuân
Trước cửa hầm dã chiến
Thấy trời xanh xao xuyến
Ở trên đầu
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
Ôi! Trái tim Việt Nam
Như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực
Sáng ngàn năm ngàn năm
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên
Mang đầy thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn
Chung nhau một ánh trăng ngần
Một tiếng chim ngân
Một làn gió thổi
Một sớm mai xuân
Trước cửa hầm dã chiến
Thấy trời xanh xao xuyến
Ở trên đầu
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
Ôi! Trái tim Việt Nam
Như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực
Sáng ngàn năm ngàn năm
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên
Mang đầy thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn
Chung nhau một ánh trăng ngần
Một tiếng chim ngân
Một làn gió thổi
Một sớm mai xuân
Trước cửa hầm dã chiến
Thấy trời xanh xao xuyến
Ở trên đầu
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
Ôi! Trái tim Việt Nam
Như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực
Sáng ngàn năm ngàn năm
Ôi! Trái tim Việt Nam
Như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực
Sáng ngàn năm ngàn năm