Cùng Về Đây

Cùng Về Đây

Lời bài hát Cùng Về Đây

Đóng góp bởi

Nào cùng về đây, tay trong tay ta đắp xây cuộc đời. Nào cùng về đây tay trong tay ta nối kết tình thân. Dù người Công giáo, hay lương dân, dù khác màu da hay quốc gia, mình là anh em, con cùng một Chúa. Nào cùng về đây theo Giêsu, thắp đức tin cho đời. Học hành chuyên chăm, luôn yêu thương, phục vụ hy sinh. Đồng lòng dấn bước cho tha nhân, lòng chẳng nghĩ suy,dẫu gian nguy, quyết chí ra đi, làm rạng danh Chúa giữa đời. Đk: Nào cùng bước bước bước theo Giêsu làm muối cho đời. Nào cùng đi đi đi tặng yêu thương cho đời sầu giăng lối. Nào cùng thắp thắp sáng nụ cười và ánh sáng niềm tin. gửi tặng trao con tim yêu Chúa yêu cuộc đời.